« Najít podobné dokumenty

Obec Třebovle - MÚ Pečky - Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam č. j.: PEC/204/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třebovle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MÚ Pečky - Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam č. j.: PEC/204/2019
;;
<br> “351
<br> y?
<br>.;
<br> " fi.! ' ' Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:
<br> QŠj—Toto opatření obecné povah
<br>.x -.|
<br> :
<br> — \
<br> 1
<br> ?
<br> »
<br> Í
<br> w
<br> Městský úřad Pečky Masarykovo náměstí 78,289 11 Tel.321 785 556
<br> Pečky
<br> oaecm ÚŘAD
<br> [Clslo dopor <.>
<br> Čj.: FEC/534/2019 Oprávněná úřední osoba: Ing.XXXX XXXXXXXX V Pečkách dne: XX.X.XXXX
<br> TREBOVLE Došlo;,Zpracoval 1 2 112- 2819 příl.URL znak
<br> ' /
<br> Č.:.<.> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA lze?-Mx,—
<br> Městský úřad Pečkyjako správce místních poplatků podle ustanovení 5 49 a 5 50 zákona 280/2009 Sb.<,>
<br> daňový řád,ve zněnízákona č.30/2011 Sb.oznamuje,že od 12.2.2019 do 14.3.2019
<br> je v budově Městského úřadu Pečky,Masarykovo nám.78,289 11 Pečky v úředních dnech v pondělí a ve středu od 7:00 do 10:45 a od 12:00 do 16:45
<br>,vpřízemí budovy dveře č.3
<br> zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj.: PEC/204/2019
<br> o vyměření místního poplatku
<br> za provoz systému,shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
<br> za roky 2016,2017 a 2018
<br> poplatníkům,kteří nezaplatili výše uvedený místní poplatek ve správné výši nebo ve lhůtě splatnosti
<br> stanovené obecně závaznou vyhláškou města Pečky č.2/2015 <.>
<br> Digitálně podepsal Ma rce'a XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> XX h „ ÍkOVá Datum: XXXX.XXXX
<br> XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> XX:XX:XX +XX 'XX' vedoucí ekonomicko-správního odboru
<br> Obec ní úřad Třebovle
<br> lD: byhauty- IČO: 00235792 — Třebovle 53,28163 Třebovle,cz Obecní úřad Tíchoníce
<br> lD: jjfa77i - IČO: 00232831 -Tichonice 30,25763 Tíchoníce,CZ
<br> Úřad Městyse Cerhenice
<br> lD: eerak7a - IČO: 00235300 - Školská 444,28102 Cerhenice,CZ Městská část Praha 6
<br> ID: bmzbv7c - IČO: 00063703 - Čs.armády 601/23,16000 Praha 6,cz
<br> y musí být vyvěšeno na úřední desce obecních a městských úřadů:
<br> 1D: 6tia8t2 - IČO: 00240893 - Hlavní 56,25089 Lázně Toušeň,CZ
<br> r—
<br> :“ ěstský úřad Kolín
<br> -„_ ŠID: 9kkbs46 - IČO: 0023...

Načteno

edesky.cz/d/3285502

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třebovle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz