« Najít podobné dokumenty

Obec Třebovle - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - agenda nedostatečně zapsaných osob v KN - neznámý vlastník

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třebovle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příloha
List1
Název okresu Název obce Název kú OPSUB - typ OPSUB - rč / IČ OPSUB - název OPSUB - adresa ID vlastnictví Podíl čitatel Podíl jmenovatel Parcela - výměra Název druhu pozemku Název způsobu využití pozemku Parcela (formátováno) Číslo LV (parcela)
Kolín Třebovle Hlaváčova Lhota OFO XXXXX XXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X X XXXX orná půda Hlaváčova Lhota 770477,č.14/6 513
Kolín Třebovle Hlaváčova Lhota OFO XXXXX XXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X X XXXX orná půda Hlaváčova Lhota 770477,č.24/10 513
Kolín Třebovle Hlaváčova Lhota OFO XXXXX XXXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X X XXXX ostatní plocha neplodná půda Hlaváčova Lhota 770477,č.273/13 520
Kolín Třebovle Hlaváčova Lhota OFO XXXXXXX XXXXXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X XX XXXX orná půda Hlaváčova Lhota 770477,č.248/38 548
Kolín Třebovle Hlaváčova Lhota OFO XXXXXXXXX XXXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X XX XXXX orná půda Hlaváčova Lhota 770477,č.248/38 548
Kolín Třebovle Hlaváčova Lhota OFO XXXXXXXXX XXXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X XX XXXX orná půda Hlaváčova Lhota 770477,č.248/38 548
Kolín Třebovle Třebovle OFO XXXXXXXXX XXXXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X X XXX ostatní plocha jiná plocha Třebovle 770515,č.419 485
Kolín Třebovle Hlaváčova Lhota OFO XXXXXX XXXXXXXXX č.p.XX,XXXXX Třebovle XXXXXXXXXX X 6 266 orná půda Hlaváčova Lhota 770477,č.175/7 399
Kolín Třebovle Hlaváčova Lhota OFO XXXXXXXXX XXXXXX Husitská XX,Žižkov,XXXXX Praha XXXXXXXXXX X X 2299 orná půda Hlaváčova Lhota 770477,č.14/6 513
Kolín Třebovle Hlaváčova Lhota OFO XXXXXXXXX XXXXXX Husitská XX,Žižkov,XXXXX Praha XXXXXXXXXX X X 2013 orná půda Hlaváčova Lhota 770477,č.24/10 513
Kolín Třebovle Hlaváčova Lhota OFO XXXXXXXXX XXXXXX Bošice XX,XXXXX Svojšice XXXXXXXXXX X X XXXX orná půda Hlaváčova Lhota 770477,č.248/36 532
Kolín Třebovle Hlaváčova Lhota OFO XXXXXXXXX XXXXXX Bošice XX,XXXXX Svojšice XXXXXXXXXX X X XXXXX orná půda Hlaváčova Lhota 770477,č.273/28 532
Kolín Třebovle Hlaváčova Lhota OFO XXXXXXXXX XXXXXX Bošice XX,XXXXX Svojšice XXXXXXXXXX X X...
Neznámý vlastník
ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42,128 00 NOVÉ MĚSTO,PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ STŘEDNÍ ČECHY
<br> ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ KOLÍN <,>
KARLOVO NÁM.45,280 50 KOLÍN 1
<br> µ#9918/SKO/2018-SKOH@8¸
9918/SKO/2018-SKOH
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> PŘIJATO DNE:
<br> NAŠE Č.J.: UZSVM/SKO/9534/2018-SKOH
<br> VYŘIZUJE: XXXXXXXXX XXXXX
<br> ÚTVAR: XXXX
<br> TELEFON: +XXX XXX XXX 605
<br> E-MAIL: Ivana.Vancurova@uzsvm.cz
<br> DAT.SCHRÁNKA: 4bdfs4u
<br> Obec Třebovle
53
28163 Třebovle
<br> DATUM: 19.9.2018
<br> Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
- §§ 64 – 65 zákona č.256/2013 Sb <.>,katastrální zákon
<br> Vážená paní starostko,vážený pane starosto <,>
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) Vám v návaznosti na ust <.>
§§ 64 a 65 zákona č.256/2013 Sb <.>,katastrálního zákona,v příloze postupuje aktualizovaný
seznam nemovitých věcí,u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně
identifikovaný,tzv.neznámý vlastník,týkající se katastrálních území v územní působnosti
Vaší obce.Data k 1.8.2018 byla poskytnuta Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním <.>
<br> Vyzýváme Vás tímto,abyste v rámci Vašich technických možností zveřejnili tento seznam na
úřední desce Vašeho úřadu.ÚZSVM bude i nadále v součinnosti s Vaším úřadem provádět
šetření k dohledání vlastníků uvedených nemovitých věcí <.>
<br> Děkujeme Vám za spolupráci <.>
<br> S pozdravem
<br> Ing.XXXXX XXXXX
ředitel odboru Odloučené pracoviště Kolín
<br> Příloha: Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1.8.2018
<br>
2018-09-20T10:13:40+0200
Ing.Zuzana Chládová

Načteno

edesky.cz/d/3285494

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třebovle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz