« Najít podobné dokumenty

Město Třebenice - Usnesení 6. veřejného zasedání ZM Třebenice ze dne 02.09.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třebenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení 6. veřejného zasedání ZM Třebenice ze dne 02.09.2019
Usnesení
<br>
6.veřejného zasedání Zastupitelstva města Třebenice,konaného v sále Městského úřadu
<br> Třebenice,Paříkovo náměstí 1,411 13 Třebenice dne 02.09.2019 od 18.00 hodin <.>
<br> Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb <.>,o ochraně osobních
<br> údajů,ve znění pozdějších předpisů,je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva
<br> města Třebenice s omezeným rozsahem zpřístupněných osobních údajů <.>
<br>
<br>
<br> Usnesení č.6/1/2019
<br>
<br> ZM určuje zapisovatelem p.Marcelu Kovaříkovou <.>
<br>
<br> Usnesení č.6/2/2019
<br>
<br> ZM schvaluje složení návrhové komise: J.Dušek,Ing.M.Kapr,R.Pospíšil <.>
<br>
<br> Usnesení č.6/3/2019
<br>
<br> ZM určuje ověřovateli zápisu: Ing.M.Dušková,Mgr.V.Zajptová <.>
<br>
<br> Usnesení č.6/4/2019
<br> ZM schvaluje program veřejného zasedání <.>
<br>
<br> Usnesení č.6/5/2019
<br>
<br> ZM schvaluje zprávu o činnosti Rady města za uplynulé období včetně kontroly plnění usnesení
<br> zastupitelstva <.>
<br>
<br> Usnesení č.6/6/2019
<br>
<br> ZM bere na vědomí zprávu o činnosti Finančního výboru <.>
<br>
<br> Usnesení č.6/7/2019
<br>
<br> ZM bere na vědomí zprávu o činnosti Kontrolního výboru <.>
<br>
<br> Usnesení č.6/8/2019
<br>
<br> ZM schvaluje výsledek hospodaření města Třebenice k 30.6.2019,viz příloha orig.zápisu <.>
<br>
<br> Usnesení č.6/9/2019
<br>
<br> ZM schvaluje rozpočtové opatření č.2/2019 k rozpočtu města Třebenice na rok 2019,viz
<br> přílohy orig.zápisu <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Usnesení č.6/10/2019
<br>
<br> ZM bere na vědomí bez připomínek přehled o úvěrech města Třebenice k 31.7.2019 <.>
<br>
<br> Usnesení č.6/11/2019
<br> ZM příslušnému podle § 6 odst.5 písmena c) a § 54 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
<br> plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění,vydává Změnu č.4 ÚPN SÚ
<br> Třebenice,Jenčice,Kololeč <.>
<br>
<br> Usnesení č.6/12/2019
<br> ZM neschvaluje prodej pozemku p.č.1094/4 o celkové výměře 40 m2,druh pozemku: orná
<br> půda ...

Načteno

edesky.cz/d/3283910

Meta

Prodej   Stavby   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Stavební informace   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třebenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz