« Najít podobné dokumenty

Obec Oplocany - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oplocany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví[2].pdf [0,49 MB]
E DISTRIBUCE UPOZORNĚNÍ
<br> k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
<br> Ve smyslu ust.% 25 odst.3 písm.g) zákona č.458/2000 Sb.<.> v piotném znění,si dovolujeme upozornit vlastníky & uživatele pozemků,přes než vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy provozované společnosti CEZ Distribuce.a.s <.>,nebo na něž zasahuje ochsanné pásmo.na povinnost odstranění a okiešténí stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spotehlivé provozování zařizení distribuční soustavy v majetku spolecnosti ČEZ Distribuce.a.s.(date jen „zásah“) <.>
<br> ZÁSAH PROVÁDĚJTE PRÚBĚŽNĚ v OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU DLE NÍŽE UVEDENÉHO ROZSAHU
<br> Nebude-li zásah proveden do 15.listopadu tohoto roku a bude-li ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozování zařízení distribuční soustavy,je pracovník pověřený společnosti ČEZ Distribuce,a.s <.>,oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky za účeiem provedeni zásahu.Vzniklý klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány a vytěžena užitková dřevní hmota bude uložena v celých délkách do jednotlivých hromad na okraji ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10 m od osy vedení na dotčeném pozemku.Pokud již byl vlastník pozemku písemně osloven,tak je nutné postupovat dle obdržených pokynů <.>
<br> Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů uvedené v ČSN EN 50110-1.K vodičům se nesmí přiblížit pod bezpečnou vzdálenost ani nástroje,ani větve dřevin při ořezu.Zásah nesmíte provádět v případě,že se větve stromů a jiných porostů před zásahem dotýkají vedení nebo hrozí při pádu ořezané větve stromů a jiných porostů dotek s vedením.V případě,že zásahem může být ohrožena bezpečnost osob nebo zařízení distribuční soustavy,kontaktujte nás na lince 800 850 860 <.>
<br> Zásah proveďte tak,aby byla zachována níže uvedená nejmenší vzdálenost větví stromů a jiných porostů od nadzemního vedení:
<br>.u vedení nízkého napětí nn do 1 kV (400/230 V): l 2 m od holých vodičů a 1,5 m od izolovaného nebo kabelového vedení u stromu a jiných porostů.u ktezých...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oplocany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz