« Najít podobné dokumenty

Obec Milín - Zpráva o přezkumu hospodaření za Svazek vodovodů a kanalizací

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Milín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva za r. 2016
1.50 2! Praha 5
<br> SpZn: SZ 093045/2016/KUSR Stejnopis (:.„č.<.> C_i.: 002845/2017/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí
<br> DSO SVAZEK OBCÍ PRO VODOVODY A
<br> KANALIZACE IČ: 48955001 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Svazek obcí pro vodovody a kanalizace za rok 2016 bylo zahájeno dne 02.08.2016 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávaj ÍCllTl orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> | 22.09.2016
<br> ' 06.03.2017 na základě zákona č.420/2004 Sb.<.> o přezkoumávání hospodaření územních samOSprávnýeh celků a dobrovolných svazků obcí.ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb.<.> o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2016 - 31.12.2016 Přezkoumání proběhlo v sídle dobrovolného svazku obcí: DSO Svazek obcí pro vodovody a kanalizace
<br> Pod Anenskou 149 261 01 Příbram IV
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXX - kontroloři: XXXXX XXXXXXXXX (X.X.XXXX) Zástupci dobrovolného svazku obcí: lng.XXXXXXX M ixl - manazer svazku
<br> XXXXX XXXXX — referent Bc.XXXXX XXXXXXXX — účetní
<br> Pověření k přezkoumání podle © X odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,% 4 a 5 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne XX.X.XXXX.pod č.j.103459/2016/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.& 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších Předmětem přezkoumání jsou dle ust.5 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> — plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> — nákla...

Načteno

edesky.cz/d/3268385

Meta

Pronájem   Rozpočet   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Milín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz