« Najít podobné dokumenty

Město Třebenice - Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Územního plánu sídelního útvaru Třebenice, Jenčice a Kololeč - Změna č. 4

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třebenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání - Změny č. 4 ÚP
“i MĚSTSKÝ ÚŘAD LOVOSICE
<br> odbor stavebního úřadu a územního plánování Školní 407/2,410 30 Lovosice Telefon 513: 416 571 270276 Fax: 416 532 130 Telefon ÚP: 416 571 277-278 Telefon Památková péče: 416 571 279
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Oznámení o vydání Uzemního plánu sídelního útvaru Třebenice,Jeněice a Kololeč — Změna č.4 ve formě opatření obecné povahy s odůvodněním a zpracování úplného znění Uzemního plánu sídelního útvaru Třebenice,Jenčice a Kololeč po této změně
<br>,<,> Městský úřad Lovosice,odbor stavebního úřadu a územního plánování (dále jen „UUP“) oznamuje vydání Územního plánu sídelního útvaru Třebenice,J enčice a Kololeč — Změna č.4 (dále jen „ÚPN SÚ Třebenice — Změna č.4“) a vyhotovení úplného znění Územního plánu sídelního útvaru Třebenice,Jenčice & Kololeč (dále jen „Uplně znění“).Zastupitelstvo města Třebenice usnesením č.6/11/2019 ze dne 02.09.2019 vydalo ÚPN SÚ Třebenice — Změnu č.4 formou opatření obecné povahy s odůvodněním (dále jen „OOP“).Zastupitelstvo města vydalo ÚPN SU Třebenice — Změnu č.4 formou OOP v souladu s ustanovením & 54 odst.2 a 5 6 odst.5 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> ÚPN SÚ Třebenice — Změna č.4,ve formě OOP,vymezuje plochu bydlení <.>
<br> Celé znění ÚPN SÚ Třebenice — Změna č.4ve formě OOP a Úplné znění je k veřejnému nahlédnutí na níže uvedených místech: - MěU Lovosice,odbor stavebního úřadu a územního plánování,Školní 2,410 30 Lovosice Webové stránky: hrtp_://www.meulovo.cz - MU Třebenice,Paříkovo náměstí 1,411 13 Třebenice Webové stránky: http://www.mesto-trebenice.cz
<br> Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek,& 172 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění zákona č.413/2005 Sb <.>
<br> Vyřizuje: XXXXXX XXXXX
<br> PID: MULOPXXXTXOE
<br> lgvid.č.MULO 30495/2019
<br> (;.j.(UUP): OST 679/2019 JM
<br> C.j.(obec): TRE _ 1958/2019
<br> Vyvěšeno,dne: 13.09.2019 /l Sejmuto,dne: / /
<br> /
<br> Ing.P...

Načteno

edesky.cz/d/3255508

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třebenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz