« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Metodik sociálních služeb (pro projekt OPZ)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
JUDr.XXXX XXXXX,ředitel Krajského úřadu Středočeského kraje vyhlašuje dne XX.9.2019
<br> výběrové řízení na obsazení pracovního místa:
<br>
<br> metodik sociálních služeb
<br> (pro projekt OPZ)
<br>
Místo výkonu práce: Praha
<br> Sjednaný druh práce: metodik sociálních služeb
<br> Platové zařazení: platová třída 10 dle nařízení vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových
<br> poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
<br> Pracovní poměr: na dobu určitou do 30.6.2022 (po dobu trvání projektu „Efektivita
<br> sítě sociálních služeb Středočeského kraje“)
<br> Datum nástupu: ihned po ukončení výběrového řízení
<br>
<br> Charakteristika vykonávané práce: Participace na klíčových aktivitách projektů: metodika
<br> měření efektivity sociálních služeb v síti sociálních služeb Středočeského kraje,metodika
<br> komplexní finanční kontroly sociálních služeb,transformace.Tvorba a pilotní ověření nových
<br> metodik a transformačních plánů,poskytování odborného poradenství při transformaci
<br> sociálních služeb.Komunikace s poskytovateli sociálních služeb a s cílovými skupinami
<br> projektu,s projektovým týmem.Realizace metodických dohlídek a kontrol u poskytovatelů
<br> sociálních služeb vč.zpracování odborných výstupů z nich.Spolupráce při uspořádání
<br> odborných setkání a konferencí,příprava fokusních skupin.Sběr a analýza XXX o soc <.>
<br> službách.Spolupráce při přípravě podkladů pro jednání orgánů kraje <.>
<br>
<br> Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka stanoví § 4 zákona
<br> č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých
<br> zákonů,v platném znění:
<br> Občan České republiky,případně cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice <,>
<br> starší 18 let,způsobilý k právním úkonům,bezúhonný,ovládající jednací jazyk <.>
<br>
<br> Požadujeme:
<br>  VŠ vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání
<br>  znalost zákona č.108/2006 Sb <.>,o soci...

Načteno

edesky.cz/d/3253949

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz