« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Odborný referent pro oblast rozpočtu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
JUDr.XXXX XXXXX,ředitel Krajského úřadu Středočeského kraje vyhlašuje dne XX.9.2019
<br> výběrové řízení na obsazení pracovního místa:
<br>
<br> odborný referent pro oblast rozpočtu
<br>
Místo výkonu práce: Praha
<br> Sjednaný druh práce: odborný referent pro oblast rozpočtu
<br> Platové zařazení: platová třída 11 dle nařízení vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových
<br> poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,v platném
<br> znění
<br> Datum nástupu: po ukončení výběrového řízení
<br>
<br>
<br> Charakteristika vykonávané práce: Zajišťování odborné souhrnné ekonomické činnosti na
<br> úseku financování a rozpočtu.Spolupráce při sestavení výhledu rozpočtu kraje.Spolupráce
<br> při sestavení návrhu rozpočtu kraje.Provádění schválených rozpočtových opatření ve
<br> svěřených kapitolách a kontrola jejich realizace.Zpracovávání měsíčních rozborů čerpání
<br> rozpočtu svěřených kapitol.Zajišťování konzultační a metodické činnosti v dané oblasti <.>
<br>
<br> Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka stanoví § 4 zákona
<br> č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých
<br> zákonů,v platném znění:
<br> Občan České republiky,případně cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice <,>
<br> starší 18 let,způsobilý k právním úkonům,bezúhonný,ovládající jednací jazyk <.>
<br>
<br> Požadujeme:
<br>  vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu
<br>  znalost zákona č.218/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech,zákona č.250/2000 Sb.<,>
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,vyhlášky MF č.323/2002 Sb.<,>
<br> o rozpočtové skladbě
<br>  uživatelská znalost práce na PC (MS OFFICE)
<br>  znalost IS GINIS výhodou
<br>  2 roky praxe ve státní správě nebo samosprávě výhodou
<br>  zvláštní odborná způsobilost při finančním hospodaření územních samosprávných
celků a jeho přezkumu výhodou
<br>  orientace v právních předpisech veřejné správy
<br>  p...

Načteno

edesky.cz/d/3253946

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz