« Najít podobné dokumenty

Město Pečky - Změna č. 1 Zadávací dokumentace akce "Rekonstrukce komunikací ul. M. Alše, části ul. K.H.Máchy a části ul. V Horkách, Pečky"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Pečky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZPŘ, 3MK, Změna č 1 zadávací dokumentace
Město Pečky
<br> Masarykovo nám.78,Pečky
<br>
Strana 1 z 2
<br>
ní práce
<br> ZMĚNA č.1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
K PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ NA ČÁSTI V REŘIMU ZZVZ VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ
<br>
<br> NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
<br>
"Rekonstrukce komunikací ul.M.Alše,části ul.K.H.Máchy a části ul.V Horkách – Pečky"
<br>
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
<br>
Zadavatel: Město Pečky
<br> Zástupce zadavatele:
Mgr.XXXXX XXXXXXXXXX – starostka města
<br> Bc.XXXXX XXXXXXXXXX – X.místostarostka
<br> Sídlo: Masarykovo nám.78,289 11 Pečky
<br> IČ: 00239607
<br> DIČ: CZ00239607
<br>
<br> ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
<br>
V souladu s ust.§ 99 ZZVZ zadavatel mění zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci,a to:
<br>
➢ přílohu č.4 ZD – Návrh Smlouvy o dílo,článek IV.Platební podmínky,bod 4.2.– pro část 1 a část 2
veřejné zakázky
<br>
Původní znění:
Článek IV <.>
<br> Platební podmínky
4.2.Realizované práce a dodávky budou objednatelem uhrazeny zhotoviteli na základě faktury vystavené po
<br> dokončení a předání celého díla.Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně
závazných právních předpisů,tj.dle zákona č.235/2004 Sb <.>,o XXXX z přidané hodnoty,v platném znění <.>
<br>
Nové znění:
<br> Článek IV <.>
Platební podmínky
<br> 4.2.Realizované práce a dodávky budou objednatelem hrazeny zhotoviteli na základě faktur vystavených měsíčně
na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací,poslední faktura bude vystavena po dokončení a
předání celého díla.Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných
právních předpisů,tj.dle zákona č.235/2004 Sb <.>,o XXXX z přidané hodnoty,v platném znění <.>
<br>
<br> (upravený Návrh Smlouvy o dílo,pro každou část samostatně,je přílohou Změny č.1 ZD)
<br>
➢ změna č.1 ZD je uveřejněna stejným způsobem jako zadávací podmínka,která byla změněna,a to na
profilu zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00239607 a na úřední desce města Pečky
https://www.pecky.cz/cs/mes...

Načteno

edesky.cz/d/3253701

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Pečky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz