« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Přehled usnesení 21. RMČ ze dne 11.9.2019 Dokument ke stažení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Přehled usnesení 21. RMČ ze dne 11.9.2019 Dokument ke stažení
Sıššjmutn dne:
<br> 7,áz//
<br> Přehled usnesení
21.RMČ ze dne 11.9.2019
<br> R-353 K návrhu ma etkoprávního jednání na zajištění naplnění schválené „Koncepce
lokálních par.u V Praze 15" a naplnění schváleného postoje V doprav a prostředí pro život
<br> R-359
<br> R-360
<br> R-361
<br> Ř-362
ì
<br> R-363
<br> R-364
<br> R-365
<br> J
<br> ı
J
<br> Ě
ť
š
<br> I
I
! :
<br> 1
<br> R-366
<br> R-367
<br> R-368
<br> R-369
<br> R-370
<br> R-371
<br> R-372
<br> Vyhlášení dotačního programu č.I-- podpora sportu dětí a mládeže na rok 2020
<br> Jednorázové hranění dotace - září - říjen 2019
<br> Prodej zametacího stroje
<br> Zrušení usnesení č.R - 1149 ze dne 10.6.2009 - Příspěvek na úpravu zevnějšku
při slavnostııích obřadech a akcích konaných nebo zajišťovaných MC Praha 15
a okruh osob S nárokem na příspěvek
Příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevně ku V souvislosti S
občanskými obřady
<br> Uzavření smluv na zajištění akcí pořádaných MČ Praha 15
<br> K návrhu na nezbytné úpravy webových stránek MČ Praha 15
<br> K návrhu na opravu omítek stěn a stropů V havarijním stavu V podzemních
garážích nebytových prostor na Veronském náměstí ě.p.586 - 598
Smlouva o nájmu částí pozemku p a r.ě.951,k.ú.Hostivař,(ul.Herbenova)
<br> Žádost o uzavření splátkové dohody
<br> Rekonstrukce výměníkově stanice MŠ Milánská 472 a 473
<br> Smlouva O smlouvě budoucí O zřízení práva stavby - dodatek ě <.>
<br> Odměna ředitelce CSOP Praha 15
<br> Příprava a realizace pro ektů
<br> Smlouva O spolupráci
<br> š
<br> a
<br> ı
4
1
1
š
<br> š
<br> Usnesení k projednávaným bodům j_sou k nahLédnutí V VI
Internetu - na webových stráııkách MC Praha 15 -
<br> r www.prahal5.cz/volene-orgány/rada-mc/ıısneseni-rady/
UMČ Praha 15
<br> Kanceláře oddělení volených orgánů
Recepci
<br> àlłšžˇšıžšı MÉSTŠKÉÉÄQĚ ıˇflfiťmflfl 15
Vyvëëeno dne:
<br> I
<br> vE STEJNÉ LHÚTÉ
VWÉŠENO ı ELEKTRONICKY
<br> www.pr"aha15.82
<br> ııııı
<br> Q
<br> l
<br> //.ž zzžvz/7
'šhvłˇ zíšššš Pošar łistü: /

Načteno

edesky.cz/d/3253498

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz