« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Záměr - Pronájem nebytového prostoru v 1. NP objektu Janovská 486, Praha 10 - ordinace lékaře Dokument ke stažení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr - Pronájem nebytového prostoru v 1. NP objektu Janovská 486, Praha 10 - ordinace lékaře Dokument ke stažení
Poťıťat listů: 1
<br> M Ě S T S K Á ČÁ S T P R A H A
Boloňská 478/1,Praha 10
<br> 15
<br> O Z n a m u j e
ve smyslu §36 odstavce 1 zákona č.131/2000 Sb <.>,O hlavním městě Praze,V platném
<br> znění
<br> Z Á M Ě R
p r o n a j m o u t
<br> nebytový prostor O výměře 84,92 m2,V 1.NP objektu
Janovská 486,V Praze 10,na období 5 let,výše nájemného
1200,00 Kč/m2/rok,za účelem pokračování provozování soukromé
ordinace lékaře,obor ORL a vydávání pomůcek pro sluchově
postižené,MUDr.Janě Markalousové,IČO: 47623004.J
<br> Veškeré informace podá OM ÚMČ Praha 15,Boloňská 478/1,Praha 10,6.patro <.>
Ě
Í
<br> š
š
1
<br> Poučení
Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyj ádřit a popř <.>
předložit písemně své nabídky prostřednictvím podatelny UMC Praha 15,nejpozději do
posledního dne zveřejnění <.>
<br> š
<br> Záměr bude zveřejněn po dobu od 12.9.2019 do 30.9.2019 <.>
i
Ě
<br> Í
;
<br>.I I I I ı ı ı ı l ı l ı ı i ı ı o ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı o o o ı ı o o ı ı l o ı ı o ı ı
<br> XXXXX XXXXX
starosta MC Praha XX
<br> EXXX
úàııflxfn šš€žĚ$TimÉ
<br> "VyvŠĚšanťı dne`-m-
m-
<br> íicêìnıutu dna:
<br> čfinššfı fàfiflmfl 15
V Praze iíă
<br> „f"
„;+ W
ůž*."-
<br>.<.> -.<.> 3 *‰
»s
<br> F
<br> ='š
<br> 4/ 9 /uf*/ý / /ćafló /7
I ı f ı l':l 7 ' -=n.v."v Pořadové
<br> "-Ĺ =""--"`
Ir~ııI-ıııııfl=ı~':ıh-vw
<br> ľ É fl fl H ı
<br> I
<br> VE STEJNÉ LHUTÉ
VWÉŠENO ı ELEKTRONIGKY
<br> www.praha15.cz
<br> ' fl l n ı

Načteno

edesky.cz/d/3253495


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz