« Najít podobné dokumenty

Praha 9 - Ministerstvo životního prostředí, informace o konání veřejného projednání - ZEVO Malešice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 9.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace_o_konani_verejneho_projednani.pdf
Odbor posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence
<br> Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65,100 10 Praha 10
<br> (+420) 26712-1111
posta@mzp.cz
ISDS: 9gsaax4
www.mzp.cz
<br> 1/3
<br> Praha dne 9.září 2019
Č.j.: MZP/2019/710/8075
Vyřizuje: Ing.Pišová
Tel.: 267 122 473
E-mail: Petra.Pisova@mzp.cz
<br> dle rozdělovníku
<br> Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb.<,>
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“) – oznámení veřejného projednání dokumentace
vlivů záměru na životní prostředí
<br> Ministerstvo životního prostředí,jako příslušný úřad ve smyslu § 21 písm.c) zákona,Vám
oznamuje,že veřejné projednání ve smyslu § 17 zákona záměru
<br> „Sjednocení technické a roční kapacity ZEVO Malešice“
<br> se bude konat v níže uvedeném termínu na níže uvedeném místě <.>
<br> Místo: Úřad městské části Praha 10
<br> Vršovická 1429/68
101 38 Praha 10
(zastupitelský sál,budova A,1.patro)
<br> Datum: 19.září 2019
<br> Čas: 15:00 hod <.>
<br> Dotčené územní samosprávné celky ve smyslu § 16 odst.2 zákona neprodleně
zveřejní informaci o místě a času konání veřejného projednání na úředních deskách.Zároveň
v souladu s § 16 odst.2 zákona dotčené územní samosprávné celky vyrozumí
elektronickou datovou nebo e-mailovou zprávou (Petra.Pisova@mzp.cz),popř <.>
písemně příslušný úřad o dni zveřejnění informace o veřejném projednání na úřední
desce,a to v nejkratším možném termínu <.>
<br>
<br>
<br>
Odbor posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence
<br> Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65,100 10 Praha 10
<br> (+420) 26712-1111
posta@mzp.cz
ISDS: 9gsaax4
www.mzp.cz
<br> 2/3
<br> Oznamovatel zajistí na veřejném projednání účast zpracovatele dokumentace vlivů
záměru na životní prostředí <.>
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXX
ředitel odboru
<br> posuzování vlivů na životní prostředí
a i...

Načteno

edesky.cz/d/3252443


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 9      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz