« Najít podobné dokumenty

Jihočeský kraj - Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou. Záměr „Dostavba areálu 4. et" nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona č. 656/2019 vyvěšeno dne: 11.09.2019 Datum sejmutí: 27.09.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí doručované VV. Záměr „Dostavba areálu 4. et" nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona
Ministerstvo životního prostředí
<br> Vršovická 1442/65,100 10 Praha 10
<br> (+420) 26712-1111
<br> posta@mzp.cz
<br> ISDS: 9gsaax4
<br> www.mzp.cz
<br> 1/11
<br> České Budějovice dne 6.září 2019
<br> Č.j.: MZP/2019/510/1221
<br> Sp.zn.: ZN/MZP/2019/510/272
<br> R O Z H O D N U T Í
<br> doručované veřejnou vyhláškou
<br> závěr zjišťovacího řízení podle § 7 odst.6 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní
<br> prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
<br> prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) <.>
<br> Na základě informací uvedených v oznámení záměru,vyjádření dotčených správních úřadů
<br> a zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č.2 k zákonu,rozhodlo
<br> Ministerstvo životního prostředí,odbor výkonu státní správy II,že záměr oznamovatele HEYCO
<br> WERK ČR s.r.o <.>,se sídlem: Čížovská 453,397 01 Písek,IČ: 63271249 <,>
<br> „Dostavba areálu 4.et“
<br> nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nebude posuzován podle zákona <.>
<br> O d ů v o d n ě n í
<br> 1.Identifikační údaje
<br>
Název záměru: Dostavba areálu 4.et
<br> Zařazení záměru dle
<br> přílohy č.1 k zákonu:
<br> Bod 42 kategorie II (Výroba nebo zpracování polymerů,elastomerů <,>
<br> syntetických kaučuků nebo výrobků na bázi elastomerů s kapacitou
<br> od stanoveného limitu) – limit 1 tis.t/rok; změna záměru ve smyslu
<br> ust.§ 4 odst.1 písm.c) zákona <.>
<br> Kapacita (rozsah)
<br> záměru:
<br> Předmětem záměru je dostavba výrobního areálu,kde výroba spočívá
<br> v produkci plastových výlisků na vstřikolisech.Stávající kapacita
<br> výroby (spotřeba granulátů) postupně v horizontu 10 let vzroste ze
<br> stávajících cca 1 100 tun za rok na 5 000 tun za rok.Součástí
<br> dostavby záměru je přístavba výrobní a skladové haly,vybudování
<br> parkoviště osobních automobilů,realizace retenčních (požárních)
<br> nádrží na dešťové vody,stavební úpravy v části hal 1.a 2.etapy <,>
<br> přel...

Načteno

edesky.cz/d/3252347

Meta

EIA   Stavby   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Jihočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz