« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Vyhlášení Dotačního programu č. 1 v oblasti podpory sportovních aktivit občanů Městské části Praha 15 na rok 2020 Dokument ke stažení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhlášení Dotačního programu č. 1 v oblasti podpory sportovních aktivit občanů Městské části Praha 15 na rok 2020 Dokument ke stažení
VE STEJNÉ LHUTÉ WVÉŠENO ı ELEKTRONICKY www.praha15.cz "'iÍiıÍ*ı":".x€ı %v*1'žlš„*=3*Í7šÉš{:ič "čeM="ri fa*flflHfl\ =ı - \ľ*,Iı**ů.ÍŠťıı1o -ı - Sejmuto dna -hn."-.vnvıI'* M „ev/ž I / / / /,/W Í I Městská část ˇ2n=lè"š"š±ˇó"€"flšš,T"ž7," vščˇšłmšš ıı.ıısınııf'.ııııı'~aıı-u Praha 16 " " ' ł ‹ ı n - = = ı I - n n ø h ı R359-příloha usnesení Dotační program č.-= püdlpora sportu dětí a mládeže na rok 2020 Městská část Praha 15 se sídlem Boloňská 478/1,109 00 Praha 10 vyhlašuje na rok 2020 dotační program V oblasti podpory sportovních aktivit občanů Městské částí Praha 15 I.1 É 5 1 š g E ì j ł 1 š 1 I Ä đď1 2.Programová dotace může být využita výhradně na náklady,které vznikly v roce 2019 v oblastech ‹- vlastní sportovní činnost,nájem sportovních Ploch,nákup sportovního materiálu a vybavení,pořádání sportovních turnajů a akcí,sportovní soustředění,odměny kvallflkovaných trenérů a lektorů (doložené kvalifikace pracovní smlouva,IČ apo.),zvyšování kvalifikace trenérů a lektorů.<.> 'a Programová dotace nemusí být přidělena V požadované výši,Programová dotace nebude přidělena žadatelům,kteří vůči Městské části Praha 15 nemají vypořádárrv své závazky Z minulých období.Dotační program č.I - podpora sportu dětí a mládeže 1.Účelem dotačního programu je poskytnutí finančních prostředků na podporu sportovních aktivit občanů Městské části Praha 15 V dětských a mládežnických věkových kategoriích (tj.ve věku do 18 let) re zovaných o sportovních organizací na území hlavního města Prahy,která Je koncipována jako adresný příspěvek pro zaíłšťováníjejlch sportovního vyžití (dá e en „Programová dotace d 3.Na poskytnutí programové dotace není právní nárok a Městská část Praha 15 sl vyhrazuje právo kdykoliv dotační programy zrušit,a to i bez udání důvodů,s.Občanem Městské částí Praha 15 se rozumí fyzická osoba,která má na území Městské části Praha 15,tj.k.ů.Horní Měcholupy a ınú,Hostivař,trvalý pobyt,Eš 3 I I I 1 ìı li.1.Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných V rozpočt...

Načteno

edesky.cz/d/3250369


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz