« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Oznámení - Prodloužení doby trvání "Dohody o zajištění sportovně-rekreačních aktivit pro návštěvníky areálu Hostivařské přehrady" do 30. 9. 2024 Dokument ke stažení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení - Prodloužení doby trvání "Dohody o zajištění sportovně-rekreačních aktivit pro návštěvníky areálu Hostivařské přehrady" do 30. 9. 2024 Dokument ke stažení
Iš STEJNÉ LHUTÉ
WVÉŠENO ı ELEKTROMCKY
<br> www.praha15.02
ÚŘAD šzž2žÉ58fl"ašKÉ čAžš1ˇı pfiflzššøı 15
<br> ı
<br> wvgàšfwo Kina - Sejmuto dna -
MČ Praha 15
<br> Boloňská 478/1,Praha 10 / /,‹ž* „Lv/cjø iø//17.„žø/9
- F5Í:Ířa-dovà PÉĚŠÍTistı'J: ınııııııı-
<br> vçı!IJI'Vı=II‹II=IIIrl*'=I'I'
<br> oznamuje
<br> záměr prodloužit dobu trvání „Dohody O zajištění sportovně-rekreačních aktivit pro
návštěvníky areálu Hostivařské přehrady" (č.SML-2014-10069),ve znění Dodatků č.1 a 2 <,>
uzavřené mezi MČ Praha 15 a spol.HOSTIK,s.r.o <.>,zastoupené jednatelerm Martinem
Slavíkem,IČO: 26191521,se sídlem Wenzigova č.p.7,Praha 2,na základě sjednaného
opčního prava na prodloužení do 30.9.2024 <.>
<br> ›
<br> Veškeré informace podá OM ÚMČ Praha 15,Boloňská 478/1,Praha 10,6.patro.č.dv.61
tel.281003612 <.>
<br> 2 <,>
<br> š
Ě
<br> Poučení:
Podle výše citovaného ustanovení mají občané právo se k tomuto oznámení vyjádřit a popř <.>
<br> předložit písemně své nabídky prostřednictvím podatelny UMC Praha 15 <.>
<br> Oznámení bude zveřejněno do 24.9.20 19 <.>
<br> 1
l
J
1
E
I
Ě
<br> Í
I
*
<br> I I Q Q I O I O O.I O O O O O O O I I O Q I O O I I O I I O I I O O I ı O ı ı
<br> Milan W e n Z I
starosta MČ Praha 15
<br> V Praze dne 5.9.2019
<br> w*
<br>,è' L-
<br> ~~""' "'{É.!-Éžš flÍ~
<br> Ť WW
<br> ‰.š‰.<.> 'Bi*§~
<br> š
5
2
<br> zz;
<br> -Iflıır-'IL
<br> łfťľfi

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz