« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Oznámení o vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele - ZŠ Nedvědovo náměstí Dokument ke stažení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele - ZŠ Nedvědovo náměstí Dokument ke stažení
„„a VE STEJNÉ LHÚTĚ
<br> ÚŘMJ! Maesa—gata.Passa 15 VWĚŠENU | ELEKTRONICKY Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: WW-Dfíihal 5.82 MES SKA CAST PRAHA 4,ANTALA STASKA 2059/80b,PRAHA 4
<br> //.za,/q JG'/9,497? „,<,> „,07NAMFN.VYHLASENI KONKURSNIHO RIZENI
<br> Fiořadová čgořa PGÉhfálfl:; L.<.> <.>
<br> ěstská část Praha 4 na základě usnesení č.16R—714/2019 ze dne 4.9.2019 <,>
<br> V souladu s vyhláškou č.54/2005 Sb <.>,o náležitostech konkursního řízení a konkursnich komisích a zákonem č.561/2004 Sb <.>,() předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání,(školský zákon),vše v platném znění,oznamuje vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele:
<br> Základní školy,Praha 4,Nedvědovo náměstí 140
<br> Předpokládaný nástup: leden 2020 Zkušební doba: 6 měsíců Předpoklady: — plná způsobilost k právním úkonům — příslušné vzdělání dle zákona č.563/2004 Sb <.>,() pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,V platném znění __ minimální čtyřletá praxe dle © 5 odst.1 zákona 563/2004 Sb.— občanská a morální bezúhonnost — dobrý zdravotní stav -— 'znalost českého jazyka Požadavky: —- znalost problematiky řízení školy,orientace ve školské legislativě — odborné,řídící a organizační schopnosti,zkušenost s vedením lidí ve školství výhodou Obsahově náležitosti přihlášky:.Přihláška: — jméno,příjmení a titul uchazeče,datum a podpis uchazeče — doručovací adresa (adresa bydliště,případně elektronická pošta nebo datová schránka).Přílohy: — ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (vysvědčení a diplom) — doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe potvrzený zaměstnavatelem — strukturovaný životopis — koncepci rozvoje školy s respektováním výchozích podmínek ZŠ Nedvědovo náměstí včetně ekonomické rozvahy řešení provozních nákladů a nákladů na přímé vzdělávání (v rozsahu max.4 stran formátu A4) — výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) — lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce (ne starší 3 měsíců) — písemný souhlas se zpracováním osobníc...

Načteno

edesky.cz/d/3250366

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz