« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Oznámení o vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele - ZŠ Jeremenkova Dokument ke stažení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele - ZŠ Jeremenkova Dokument ke stažení
S8'ı*vıˇut‹mìne:
<br> VE STEJNÉ LHUTÉ
VYVÉŠENO ı ELEKTRONICKY
<br> www.praha15.cz
Vyvěšeno cín *'
<br> /Ä 77.„4/9 zá -Jď"ř
P n f a d à g w w m m
<br> úıľmfš :»flš1Ía=3"rsKÉ ‹ř.':As"š"ı €›ı=šıs.è-IA 15
<br> MĚSTŠKĹA CAST PRAHA 4,ANTALA STAŠKA.2059/80h,PRAHA 4
ø
<br> ZNAMENI VYHLASENI KONKURSNIHO RIZENI
<br> ~M‰‰M«äst~Pm"ha43 na základě usnesení č.I6R-715/2019 ze dne 4.9.2019 <,>
V souladu S vyhláškou č.54/2005 Sb <.>,0 náležitostech konkursního řízení a konkursních
<br> komisích a zákonem č.561/2004 Sb <.>,O předškolním,základním,středním,vyšším odborném
a jiném vzdělávání,(školský zákon) <,>
<br> vše V platném znění <,>
oznamuje vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele:
<br> Počet lłàtù
<br> Základní škola S rozšířenou výukou jazyků,Praha 4,Jeremenkova 1003
<br> Předpokládaný nástup:
Zkušební doba:
Předpoklady:
<br> leden 2020
6 měsíců
<br> 1
<br> 1
i
I
I
<br> I
J
:i
LI
<br> Obsahové náležitosti přihlášky:
Přihláška: •
<br> 1
1
<br> 5
Ě
I <.>
<br> plná způsobilost k právním úkonům
příslušné vzdělání dle zákona č.563/2004 Sb <.>,O pedagogických pracovnících a O změně
některých zákonů,V platném znění
minimální čtyrˇletá praxe dle § 5 odst.1 zákona 563/2004 Sb <.>
občanská a morální bezúhonnost
<br> -- dobrý zdravotní stav
- znalost českého jazyka
<br> Požadavky: <.>
znalost problematiky řízení školy,orientace ve školské legislativě
odborně,řídící a organizační schopnosti,zkušenost S vedením lidí ve školství výhodou
<br> jméno,příjmení a titul uchazeče,datum a podpis uchazeče
- doručovací adresa (adresa bydliště,případně elektronická pošta nebo datová schránka)
Přílohy:
-- ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (vysvědčení a diplom)
- doklad 0 průběhu zaměstnání a délce praxe potvrzený zaměstnavatelem
<br> strukturovaný životopis
koncepci rozvoje školy S respektováním výchozích podmínek ZŠ Jeremenkova včetně
ekonomické rozvahy řešení provozních nákladů a nákladů na přímé vzdělávání
(v rozsahu max.4 stran formátu A4)
výpis Z rej s...

Načteno

edesky.cz/d/3250365

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz