« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - Usnesení 27. RM

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile0-15681941530phpr0prrd.pdf
Město Jeseník Usnesení přijatá na 27.zasedání Rady města Jeseník konaném dne 9.9.2019 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku 871.Rada města schvaluje rozpočtová opatření č.169/2019 - 175/2019.872.Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit 4.změnu rozpočtu města na rok 2019 spočívající v rozpočtových opatřeních č.176/2019 - 189/2019,kterou se příjmy snižují o 554 237,-- Kč,výdaje se zvyšují o 13 874 340,96 Kč a financování se zvyšuje o 14 428 577,96 Kč a celkový objem rozpočtu se upravuje na 381 556 012,80 Kč.873.Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Dodatku č.2 k úvěrové smlouvě č.99009305977 mezi Městem Jeseník a Komerční bankou,a.s.<.> 874.Rada města dává souhlas příspěvkové organizaci Základní škola Jeseník k zapojení do projektu „Škola pro všechny II“ z Operačního programu Výzkum,vývoj a vzdělávání.875.Rada města doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas s uzavřením právního aktu na projekt „Škola pro všechny II“ v rámci výzvy pro Inkluzivní vzdělávání pro SVL (sociálně vyloučené lokality) II z Operačního programu VVV.876.Rada města schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 - 2022 příspěvkovým organizacím zřízeným městem Jeseník - Mateřská škola Jeseník,Jiráskova 799,příspěvková organizace; Mateřská XXXXX XXXXX XXXXX Jeseník; Mateřská škola Kopretina Jeseník,příspěvková organizace; Mateřská škola Jeseník,Křížkovského 1217,příspěvková organizace; Základní škola Jeseník,příspěvková organizace; Základní umělecká škola Jeseník; Středisko volného času DUHA Jeseník; Městská kulturní zařízení Jeseník; Centrum sociálních služeb Jeseník.2 877.Rada města dává souhlas k použití prostředků rezervního fondu příspěvkové organizaci Mateřská škola Jeseník,Křížkovského 1217,za účelem předfinancování výdajů projektu OP VVV „Šablony II.“ 878.Rada města dává předchozí souhlas k přijetí věcného daru (knihy v hodnotě 780 Kč) příspěvkové organizaci Městská kulturní zařízení Jeseník.879.Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise pro vý...

Načteno

edesky.cz/d/3250000

Meta

Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz