« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Dýšinská, Jaroměřská, Lochotínská, V aleji Dokument ke stažení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Dýšinská, Jaroměřská, Lochotínská, V aleji Dokument ke stažení
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Boloňská 478/1,109 00 Praha 10 Odbor dopravy VE STEJNÉ LHUTÉ VWĚŠENO I ELEKTRONICKY www.praha'l5.cz VÁŠ DOPIS zn.: SPISOVÄ ZNAČKA: ČJ.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: '""-"I"""*"'"*"**N"4"H'flI.ł‹'flu1*›ťıı*,~ı~rr~vımm-mwv ø n ø n ˇ "'hDııaıúnı.ı uhfiżnm ë"*.š!§8""řšˇš"ì*'.ŠëĚ'êI&Í Áč:ê'~z§š"€ı řľřˇìikřiáüfl 15 VYVČŠŠBHD L i ì ì ı ü ' m w * *ľš ŠŠÍmLı1D d11fl.mıııhııınınıı.<.> W,Äzfl/4; I /J.a?/w Puľadováfnř ıı iřššľéüıflti Aııııııııhpııı l Iıhıi DATUM : 40697/2019/OD/MBa 40802/2019/0D/MBa M.Barchánková 281 003 608 281 003 611 barchanl

Načteno

edesky.cz/d/3247316

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz