« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - KÚ OK - výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb s RBP, zdravotní pojišťovnou - v oboru neurologie (ambulantní péče) pro území okres Jeseník

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile0-15680404110phpin2b55.pdf
*) Vzory tiskopisů jsou zveřejněny na www.olkraj.cz,složka zdravotnictví / výběrová řízení na smlouvy
se zdravotními pojišťovnami
<br>
č.j.KUOK 94399/2019
sp.zn.KÚOK/94304/2019/OZ/857
<br> Krajský úřad Olomouckého kraje
<br> vyhlašuje
<br> podle části desáté zákona č.48/1997 Sb <.>,o veřejném zdravotním
pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů na základě návrhu
RBP,zdravotní pojišťovny
<br> výběrové řízení
<br> na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb
s RBP,zdravotní pojišťovnou
<br> v oboru neurologie (ambulantní péče)
pro území okres Jeseník <.>
<br>
Lhůta,od které je třeba zajistit poskytování zdravotních služeb,které
jsou předmětem výběrového řízení: 1.12.2019 <.>
<br> Přihlášku s požadovanými přílohami doručte do 24.10.2019 včetně
na adresu:
<br> Krajský úřad Olomouckého kraje
odbor zdravotnictví
Jeremenkova 1191/40a
779 00 Olomouc
<br> K přihlášce*) připojte tyto přílohy:
- nabídku,ve které uveďte rozsah nabízené péče,adresu místa
<br> poskytování zdravotních služeb,provozní hodiny,personální
obsazení,pracovní úvazky,technické a věcné vybavení a příp <.>
i další informace o svém záměru <,>
<br> - přehled praxe uchazeče v příslušném oboru <.>
<br>
Uchazeč je povinen prokázat,že splňuje,nebo je ve lhůtě stanovené
ve výběrovém řízení (1.12.2019) schopen splnit,předpoklady
pro poskytování hrazených služeb v příslušném oboru zdravotní péče <,>
který je předmětem výběrového řízení <.>
<br> Informace na telefonním čísle: 585 508 573

Načteno

edesky.cz/d/3244010

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz