« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - SPÚ - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení - o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Česká Ves a části k.ú. Písečná u Jeseníka, Studený Zejf a Jeseník

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile2-15680404100phptkvvt1.pdf
kopecekr
Lístek s poznámkou
K.ú.Jeseník
<br> kopecekr
Lístek s poznámkou
K.ú.Písečná
<br> kopecekr
Lístek s poznámkou
k.ú.Studený Zejf
export2udfile1-15680404100phpybp9yy.pdf
Resene
<br> Kat_uzemi Parcela Vymera Kod_dp Druh_pozemku Kod_zv Zpusob_vyuziti Zpusob_ochranyList_vlastnictvi Poznamka
<br> Jeseník KN 968/1 71284 7 trvalý travní porost 0 2,27 3620
<br> Jeseník KN 987/1 1650 14 ostatní plocha 17 ostatní komunikace 2 39
<br> Jeseník KN 987/2 246 14 ostatní plocha 17 ostatní komunikace 2 60000
<br> Písečná u Jeseníka KN 1416/1 15777 7 trvalý travní porost 0 2,27 522
<br> Písečná u Jeseníka KN 1419/1 6820 7 trvalý travní porost 0 2,27 10002
<br> Písečná u Jeseníka KN 1419/3 3204 7 trvalý travní porost 0 2,27 10002
<br> Písečná u Jeseníka KN 1419/4 4568 7 trvalý travní porost 0 2,27 417
<br> Písečná u Jeseníka KN 1419/8 4729 7 trvalý travní porost 0 2,27 10002
<br> Písečná u Jeseníka KN 1420/1 1107 14 ostatní plocha 26 jiná plocha 60001
<br> Písečná u Jeseníka KN 1420/2 527 14 ostatní plocha 26 jiná plocha 60001
<br> Písečná u Jeseníka KN 1512 343 14 ostatní plocha 26 jiná plocha 2 10002
<br> Písečná u Jeseníka KN 1517/1 695 14 ostatní plocha 17 ostatní komunikace 2,26 9
<br> Písečná u Jeseníka KN 1517/2 28 14 ostatní plocha 17 ostatní komunikace 26 60001
<br> Studený Zejf KN 409 144 14 ostatní plocha 27 neplodná půda 2 10002
<br> Studený Zejf KN 411/1 6705 7 trvalý travní porost 0 2,27 141
<br> Page 1
export2udfile0-15680404100phpxt5pev.pdf
' smí STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
<br> POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/1151,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774 _ Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,Pobočka Jeseník Lipovská 125/12,790 01 Jeseník
<br> Naše značka: SPU 357102/2019 Spisová značka: 2RP16/2016-521202/02
<br> Vyřizuje.: Mgr.XXXXX XXXXXXX Tel.: XXXXXXXXX ID DS: zXXperX E-mail: r.kopecek©spucr.cz Datum: 9.9.2019 SPU 357102/2019 000530001859
<br> VEŘEJNÁVYHLÁŠKA
<br> Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálních území Ceská ves a částí katastrálního území Písečná u Jeseníka,Studený Zejf a Jeseník
<br> Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,Pobočka Jeseník (dále jen „pobočka“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle zákona č.503/20128b <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,a podle 5 19 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje
<br> zahájení
<br> v souladu s ustanoveními 5 6 zákona řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Ceská Ves a po rozšíření obvodu i v části katastrálního území Písečná u Jeseníka,Studený Zejf a Jeseník <.>
<br> Toto oznámení se v souladu s ustanovením © 6 odst.5 zákona vyvěšuje po dobu 15 dnů na úřední desce pobočky a na úřední desce Obecního úřadu Písečná a Městského úřadu Jeseník (současně se zveřejňuje i v elektronické podobě na portálu eAGRl) <.>
<br> O termínu konání úvodního jednání (5 7 zákona),na kterém bude provedeno seznámení s účelem,formou a předpokládaným obvodem pozemkových úprav budou předpokládaní účastníci řízení vyrozumění písemně <.>
<br> Lipovská 125 79001 Jesenik (77
<br> Ing.XXXXX XXXX l/\“/ i __ _
<br> vedoucí Pobočky Jeseník * / Ěinrwi l'()',£l'iivll\'í)\/'\.)" ÚŘAD Státní pozemkový úřad M/ [(fpllllzrlvxlw liiml FmOlohíoupkýkmj Otisk...

Načteno

edesky.cz/d/3244009

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz