« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - ÚZSVM - Aukční vyhláška_elektronická aukce - na zajištění zájemci o koupi movitého majetku - el. přímotop zn. Fakir LS 2000, zn. MASTER, el. ventilátor zn. Blyss

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile2-15680404090phpwszegp.pdf
||| ||| IIIlIIIIIIIIlIllIII ||||| |||l||||||l|||l||||l|| lllII l||| Ill |l||l| |||
<br> 12748/OSU12019—OSU R Čj.: UZSVM/OSU/10989f2019-OSUH
<br> AUKČNÍVYHLÁŠKA
<br> Aukce se řídí platným aukčním řádem,není-li stanoveno v této aukční vyhlášce jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz <.>
<br> [.Termín 3 místo konání aukce
<br> Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,dostupného na webových stránkách www.nabidkama'|etku.cz.Začátek aukce se stanovuje na den 9.9.2019 v 8.00 hod.Konec aukce se stanovuje na den 1.10.2019 v 8.00 hod <.>
<br> Zadavatelem aukce je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <.>
<br> Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je odbor Odloučené pracoviště Šumperk,referát Jeseník <.>
<br> Kontaktní osobou je XXXXX XXXXXXXXX <.>
<br> II.Podmínky účasti v aukci
<br> Účast v aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také registraci provést <.>
<br> III.Označení vyhlašovatele aukce
<br> Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,lČO: 69797111,za kterou právně jedná ing.XXXXX XXXXXXX,ředitel odboru Odloučené pracoviště Šumperk pověřený na základě Příkazu generálního ředitele č.6/2014,v platném znění <.>
<br> IV.Předmět aukce
<br> Předmětem aukce je movitá věc,níže specifikovaná:
<br>.elektrický stojanový ventilátor zn.Blyss <.>
<br> Popis předmětu aukce:
<br> Jedná se o movitou věc,která je v zachovalém stavu,stáří nelze přesně určit,záruční list není kdispozici.Zadavatel ani Provozovatel nezaručují její funkčnost a tuto movitou věc nelze reklamovat.Z to...
export2udfile1-15680404090phppeyvep.pdf
Ill|l|l||||l|||l|||l||||l|||||llIlIIIIIIIIIIIlIIllIl|l||l|||||||||||I|||l
<br> 1v2731/OSU/2019-OSUH Cj.: UZSVM/OSUH0978/2019-OSUH
<br> AUKČNÍVYHLÁŠKA
<br> Aukce se řídí platným aukčním řádem,není-li stanoveno vtéto aukční vyhlášce jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz <.>
<br> |.Termín a místo konání aukce
<br> Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,dostupného na webových stránkách www.nabidkamajetkucz.Začátek aukce se stanovuje na den 9.9.2019 v 8.00 hod.Konec aukce se stanovuje na den 1.1D.2019 v 8.00 hod <.>
<br> Zadavatelem aukce je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <.>
<br> Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je odbor Odloučené pracoviště Šumperk,referát Jeseník <.>
<br> Kontaktní osobou je XXXXX XXXXXXXXX <.>
<br> II.Podmínky účasti v aukci
<br> Účast v aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také registraci provést <.>
<br> III.Označení vyhlašovatele aukce
<br> Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,za kterou právně jedná lng.XXXXX XXXXXXX,ředitel odboru Odloučené pracoviště Šumperk pověřený na základě Příkazu generálního ředitele č.6/2014,v platném znění <.>
<br> IV.Předmět aukce
<br> Předmětem aukce je movitá věc,níže specifikovaná:
<br>.elektrický přímotop žluté barvy,zn.MASTER s přívodovým kabelem <.>
<br> Popis předmětu aukce:
<br> Jedná se o movitou věc,která je v zachovalém stavu,stáří nelze přesně určit,záruční list není kdispozici.Zadavatel ani Provozovatel nezaručují její funkčnost a tuto movitou věc nelze reklam...
export2udfile0-15680404090phpmxdtmo.pdf
||||||ll|||||||||||I|||l|Il||l|||l|||l|||||||ll|l||l|ll|l||||||l||l|l||||
<br> 12746/OSU/2019-OSUR Čj.: UZSVM/OSU/10987f2019-OSUFt
<br> AUKČNÍVYHLÁŠKA
<br> Aukce se řídí platným aukčním řádem,není-li stanoveno v této aukční vyhlášce jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách www.nabidkamajetkucz <.>
<br> |.Termín a místo konání aukce
<br> Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,dostupného na webových stránkách www.nabidkamajetkucz.Začátek aukce se stanovuje na den 9.9.2019 v 8.00 hod.Konec aukce se stanovuje na den 1.10.2019 v 8.00 hod <.>
<br> Zadavatelem aukce je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <.>
<br> Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je odbor Odloučené pracoviště Šumperk,referát Jeseník <.>
<br> Kontaktní osobou je XXXXX XXXXXXXXX <.>
<br> ||.Podmínky účasti v aukci
<br> Účast v aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden vAukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také registraci provést <.>
<br> IlI.Označení vyhlašovatele aukce
<br> Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,za kterou právně jedná Ing.XXXXX XXXXXXX,ředitel odboru Odloučené pracoviště Šumperk pověřený na základě Příkazu generálního ředitele č.6/2014,v platném znění <.>
<br> IV.Předmět aukce
<br> Předmětem aukce je movitá věc,níže specifikovaná:
<br>.elektrický přímotop zn.FAKIR LS 2000 <.>
<br> Popis předmětu aukce:
<br> záruční list není k dispozici.Zadavatel ani Provozovatel nezaručují její funkčnost a tuto movitou věc nelze reklamovat.Z tohoto důvodu se doporučuje zájemcům se zúčastnit prohlídky předmětu aukce <.>
<br> Čj.: UZSVM...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz