« Najít podobné dokumenty

Město Pečky - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení "samostatný referent/ka odboru výstavby, zemědělství, životního prostředí a dopravy"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Pečky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha Přihláška do výběrového řízení na obsazení pracovní pozice
Městský úřad Pečky
Masarykovo nám.78
<br> 289 11 Pečky
Přihláška do výběrového řízení na obsazení pracovní pozice
<br> Samostatný referent/ referentka odboru výstavby,zemědělství,životního prostředí a dopravy
Jméno,příjmení,titul:
<br> Datum a místo narození:
<br> Státní příslušnost:
<br> Místo trvalého pobytu:
<br> Číslo OP nebo čísla dokladu o povolení k pobytu,jde-li o cizího státního občana:
<br> Telefonický kontakt,email:
Podáním přihlášky uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely vyhlášeného výběrového řízení <.>
<br> Datum:
Podpis:
<br> Povinné přílohy :
<br> 1.profesní životopis
<br> 2.originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší tří měsíců
<br> 3.ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
VŘ stavební odbor (1)
Městský úřad Pečky
PaedDr.XXXXXXX XXXXXXXXX – tajemnice
Masarykovo náměstí XX,XXX XX Pečky
Tel.321 785 051,e-mail: cecilie.pajkrtova@pecky.cz
__________________________________________________________________________________
<br>
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
<br> Tajemnice Městského úřadu Pečky vyhlašuje podle zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů (dále jen „zákon“),výběrové řízení na obsazení pracovní pozice
<br> Samostatný referent/ referentka odboru výstavby,zemědělství,životního prostředí a dopravy
<br> Místo výkonu práce: Městský úřad Pečky,Masarykovo nám.78,289 11 Pečky
Zákonné požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,v platném znění
· fyzická osoba,která dosáhla minimálně 18 let věku
· státní občan ČR nebo cizí státní občan,který má v ČR trvalý pobyt a ovládá český jazyk slovem i písmem
· způsobilost k právním úkonům
· bezúhonnost
Kvalifikační požadavky:
· dle § 13a zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění
Další požadavky:
· znalost práce na PC,znalost programů souvisejících s pozemkovou a stavební agendou
· ochota ke stálému prohlubování kvalifikace
· dobré komunikační dovednosti,spolehlivost,flexibilita
· řidičský průkaz skupiny B
Výhodou bude:
· znalost zákonů č.128/2000.Sb <.>,o obcích,č.500/2004 Sb <.>,správní řád a č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
· praxe ve státní správě nebo samosprávě,zkouška odborné způsobilosti
Náležitosti přihlášky:
· jméno,příjmení,titul uchazeče
· datum a místo narození uchazeče
· státní příslušnost uchazeče
· místo trvalého pobytu uchazeče
· číslo OP (číslo dokladu o povolení k pobytu,jestliže jde o cizího státního občana)
· kontaktní telefon a email
· datum a podpis
Přílohy přihlášky (podle § 6 odst.5 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů)
· struk...

Načteno

edesky.cz/d/3240929

Meta

Nabídka zaměstnání   Územní plánování   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Pečky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz