« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Kytínská Dokument ke stažení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Kytínská Dokument ke stažení
Vyvěšeno dna: 'I-ıı-Iıı-I 6 "9*.„zzfl/9 Sejmuto dne: //.9.2á/9 Pořadové ňuks" 5 Poćatlistùz I VÁŠ DOPIS ZN.: SPISOVÁ ZNAČKA: ČJ.: VYŘıZUJEz TEL.: FAX : E-MAIL: DS: DATUM: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Boloňská 478/1,109 00 Praha 10 Odbor dopravy SZ ÚMČ P15 39910/2019 ÚMČ P15 41037/2019/OD/MKe Bc.XXXXXXXXX XXXXXXXXX Ketnerová XXX XXX XXX XXX XXX XXX miloslava.rabiskovaketneX~ova@prahalX.cz nkybvp5 05.09.2019 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI pRA!-W115 VE STEJNĚ LHÚTĚ VYVÉŠENO I ELEKTRONICKY www.praha15.cz In I V EŘE J N Á V Y H L Á Š K A Opatření obecné povahy Úřad městské části Praha 15,odbor dopravy příslušný podle § 124 odst.6 zákona Č.361/2000 Sb <.>,O provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon O silničním provozu ve znění pozdějších předpisů,a obecně závazně vyhlášky Č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m.Prahy,ve znění pozdějších předpisů,V souladu S § 171 a § 173 zákona Č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na návrh podaný dne 28.08.2019,a po písemném vyjádření Policie České republiky,Krajského ředitelství policie hl.m.Prahy,Odboru služby dopravní policie Či- KRPA-5366-1/ČJ-2019-0000DŽ ze dne 03.01.2019 )„ v y d á v á podle § 77 odst.1 písm.c),odst.5 a § 78 zák.Č.361/2000 Sb <.>,O provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozeınních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,ve správním obvodu Prahy 15,MČ Praha 15,k.ú.Hostivař opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající V umístění dopravního značení dle situací dopravního značení,která je nedílnou součástí tohoto opatření dopravní značení: IP12 + symbol zařízení nebo prostoru pro osoby na vozíku 6A7 4937,Vlof,kolmé stání (Š = 2,50 m,d = 4,50 In) Kytínská + vyhrazené parkoviště pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P komunikace: účel: termín: 15.10.2019- 14.10...

Načteno

edesky.cz/d/3240725

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz