« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ve správním obvodu Prahy 15, MČ Praha - Dolní Měcholupy Dokument ke stažení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ve správním obvodu Prahy 15, MČ Praha - Dolní Měcholupy Dokument ke stažení
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI VE STEJNÉ LHÚTĚ Boloňská 478/1,109 00 Praha 10 VWĚŠENO 1 Ersmaomcw Odbor dopravy www.praha—tšnz
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> SPISOVÁ ZNAČKA: sz ÚMČ 915 4109512019 |— Úšmn mĚsTŠKÉ čáŠTl PRAHA 15,_! ČJ.: 41317/2019/OD/Fri W &% od" _ Se'muto dne <.>
<br> VYŘIZUJE: Fričová v n e <.>,_
<br> TEL.: 281 003 609 ;
<br> FAX: 281003611 5? M73 y/ÍQPZÚ/g E-MAIL: &icovaeťďprahalícz |_ 1'
<br> DS: nkybva Pořadové 58271025 Počet 15 1.1%;
<br> DATUM: 06.09.2019 L __|
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Opatření obecné povahy
<br> Úřad městské části Praha 15,odbor dopravy příslušný podle tj 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozděj ších předpisů,a obecně závazné vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m.Prahy,ve znění pozdějších předpisů,v souladu s 5 171 a 5 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na návrh ze dne 04.09.2019,po písemném vyjádření zástupce Policie České republiky,Krajského ředitelství policie hl.m.Prahy,Odboru služby dopravní policie čj.KRPA—310442—1/ČJ—2019—0000DŽ ze dne 03.09.2019 vydává
<br> podle % 77 odst.1 písm.c),% 77 odst.5 a 5 78 zák.č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a ozměnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,ve správním obvodu Prahy 15,MČ Praha _ Dolní Měcholupy
<br> opatření obecné povahy — stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v umístění dopravního značení dle situací dopravního značení,které jsou nedílnou součástí tohoto opatření dopravní značení: dle situací dopravního značení
<br> Komunikace: Dolnoměcholupská,Kutnohorská,Čs.Tankistů,Dolnoměcholupská,Ke Dráze,Na Slavíkově,Nad Vokolky,Parková,Pod Lesíkem,U Střediska,U Svornosti,U Šumavy,U Tůně,U Výstavby,VDol...

Načteno

edesky.cz/d/3240724

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz