« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - Zveřejnění pronájmu sociálního bytu 2+1 na ul. Šumperská v Jeseníku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile1-15677642310phpvskmmj.pdf
MĚSTO ]ESENÍK
<br> Oddělení majetku FS: Kamila Pecir 2019.09.0514:00:58 Signer: CN=FS: Kamila Pecínov C=Slezsko O=FS:m sto Jesen k č.j.: MJ/44693/2019/OM/Pec public key: V Jeseníku dne 06.09.2019 RSNZMWS
<br> Zveřejnění záměru města (pronájem bytu,určeného pro sociální bydlení o velikosti 2+1 na ul.Sumperská č.p.51 v Jeseníku)
<br> Město Jeseník,Masarykovo nám.č.1/167,Jeseník,IČO: 00302724,zveřejňuje vsouladu se
<br> zákonem 0.128/2000 Sb <.>,o obcích,vplatném znění,záměr města pronajmout níže uvedený nemovitý majetek ve vlastnictví města.Tento záměr byl schválen Radou města v Jeseníku na jejím 25.zasedání dne 26.08.2019,usnesení č.856:
<br>.Byt č.2 o velikosti 2+1 na ulici Šumperská č.p.51 (cca 62 m2,1.NP) v Jeseníku,určený
<br> pro sociální bydlení,za těchto podmínek a dle důvodové zprávy:
<br> čisté nájemné ve výši 54 Kč/mZ/měsíc <,>
<br> složeníjístíny ve výši dvojnásobku nájemného <,>
<br> uzavření smlouvy o nájmu bytu na dobu 1 XXX s možností prodloužení <,>
<br> vyhlašovatel záměru si vyhrazuje právo odmítnout bez udání důvodu všechny předložené nabídky,nebo záměr zcela zrušit.Zrušení záměru bude oznámeno stejným způsobem jako vyhlášení záměru <.>
<br> Zájemce musí splňovat níže uvedené podmínky dotace,Pravidel pro výběr nájemců městských bytů v Jeseníku určených k sociálnímu bydlení a dle důvodové zprávy:
<br> 1) 2)
<br> 7)
<br> Je starší osmnácti let <.>
<br> Jedná se o osobu v bytové nouzi,která nemá vlastnické nebo spoluvlastnické či jemu obdobné právo k bytovému či rodinnému domu,k bytu nebo nemovitostí vhodné kbydlení,ani je neužívá právem odpovídajícímu věcnému břemení (týká se i členů domácnosti) <.>
<br> Smlouvu o nájmu bytu lze uzavřít pouze s osobami v bytové nouzi nebo osobami,které,třebaže pobírají sociální dávky na podporu bydlení,vynakládají na bydlení více než 40 procent svých příjmů a nejsou schopny tuto svoji obtížnou situaci řešit samy na trhu s bydlením.Zároveň se musíjednat o osoby,které jsou zařazeny v Systému na OSVZ.Není nájemcem ji...
export2udfile0-15677642310phpmoicb7.pdf

Načteno

edesky.cz/d/3240401

Meta

Zveřejnění záměru   Pronájem   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz