« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - Zveřejnění pronájmu sociálního bytu 3+1 na ul. Tylova v Jeseníku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile1-15677642300phphwc80u.pdf
č.v
<br> MĚSTO ]ESENÍK
<br> Oddělení majetku
<br> FS: Kamila Pecir 2019.09.0513:59:19
<br> Signer: CN=FS: Kamila Pecínov
<br> C=Slezsko O=FS:m sto Jesen k
<br> j.: MJ/44692/2019/OM/Pec Public key: Jeseníku dne 06.09.2019
<br> RSA/2048 bits
<br> Zveřejnění záměru města (pronájem bytu,určeného pro sociální bydlení o velikosti 3+1 na ul.Tylova č.p.652 v Jeseníku)
<br> Město Jeseník,Masarykovo nám.č.1/167,Jeseník,IČO: 00302724,zveřejňuje vsouladu se
<br> \:
<br> zákonem c.128/2000 Sb <.>,o obcích,vplatném znění,záměr města pronajmout níže uvedený nemovitý majetek ve vlastnictví města.Tento záměr byl schválen Radou města v Jeseníku na jejím 25.zasedání dne 26.08.2019,usnesení č.853:
<br>.Byt č.4 o velikosti 3+1 na ulici Tylova č.p.652 (cca 72 m2,3.NP) v Jeseníku,určený pro sociální bydlení,za těchto podmínek a dle důvodové zprávy:
<br> a) čisté nájemné ve výši 54 Kč/mŽ/měsíc <,>
<br> b) bez povinností složítjistiny <,>
<br> c) uzavření smlouvy o nájmu bytu na dobu 1 XXX s možností prodloužení <,>
<br> d) u nájemní smlouvy nelze dát souhlas s podnájmem <,>
<br> e) vyhlašovatel záměru si vyhrazuje právo odmítnout bez udání důvodu všechny
<br> předložené nabídky,nebo záměr zcela zrušit.Zrušení záměru bude oznámeno stejným způsobem jako vyhlášení záměru <.>
<br> Zájemce musí splňovat níže uvedené podmínky dotace,Pravidel pro výběr nájemců městských bjaů v Jeseníku a dle důvodové zprávy:
<br> 1) 2)
<br> 10)
<br> Je starší osmnácti let <.>
<br> Jedná se o osobu vbytové nouzi dle typologie bezdomovectví ETHOS („Evropská typologie bezdomovectví a vyloučení z bydlení v prostředí ČR“),která nemá ve vlastnictví ani spoluvlastnictví bytový dům,rodinný dům,byt,dům pro rekreační nebo jiné ubytovací účely (týká se i členů domácnosti) <.>
<br> Žadatel musí splňovat finanční kritéria,kdy jeho příjem nepřesáhne hranici,uvedenou v bodě č.12) tohoto záměru <.>
<br> Není nájemcem jiného bytu nebo nemovitosti vhodné k bydlení <.>
<br> Nebyl exekučně vystěhován z městského bytu v posledních...
export2udfile0-15677642300php2s4bgk.pdf
Hil.ll'ř'
<br> ?AOOWĚN'E 52“
<br> uogpms “Imai 3
<br> __.<.>.*.<.>.šlěllednnju „.& ||| ' <.>
<br> „.<.>.pr

Načteno

edesky.cz/d/3240400

Meta

Zveřejnění záměru   Pronájem   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz