« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - Zveřejnění pronájmu sociálního bytu 2+kk na ul. Seifertova č.p.689 v Jeseníku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile1-15677642290phpbcfgla.pdf
MĚSTO ]ESENÍK
<br> Oddělení majetku FS: Kamila Pecir 2019.09.0513:57:22 Signer: gťšllšngoamila Pecínov Č.j.: MJ/44690/2019/OM/Pec C=m" Wese" “ V Jeseníku dne 06.09.2019 Public key:
<br> RSA/2048 bils
<br> Zveřejnění záměru města (pronájem bytu,určeného pro sociální bydlení o velikosti 2+kk na ul.Seifertova č.p.689 v Jeseníku)
<br> Město Jeseník,Masarykovo nám.č.1/167,Jeseník,IČO: 00302724,zveřejňuje vsouladu se
<br> v
<br> zákonem c.128/2000 Sb <.>,o obcích,vplatném znění,záměr města pronajmout níže uvedený nemovitý majetek ve vlastnictví města.Tento záměr byl schválen Radou města v Jeseníku na jejím 25.zasedání dne 26.08.2019,usnesení č.852:
<br>.Byt č.1 o velikosti 2+kk na ulici Seifertova č.p.689 (cca 66 m2,-1.NP) vJeseníku <,>
<br> a b c d
<br> určený pro sociální bydlení,za těchto podmínek a dle důvodové zprávy: čisté nájemné ve výši 54 Kč/mzlměsíc <,>
<br> složení jistiny ve výši dvojnásobku nájemného <,>
<br> uzavření smlouvy o nájmu bytu na dobu 1 XXX s možností prodloužení <,>
<br> u nájemní smlouvy nelze dát souhlas s podnájmem <,>
<br> e vyhlašovatel záměru si vyhrazuje právo odmítnout bez udání důvodu všechny předložené
<br> nabídky,nebo záměr zcela zrušit.Zrušení záměru bude oznámeno stejným způsobem jako vyhlášení záměru <.>
<br> Zájemce musí splňovat níže uvedené podmínky dle Pravidel pro přidělování bytů pro příjmově vymezené osoby a dle důvodové zprávy:
<br> 1) 2)
<br> 3)
<br> Je starší osmnácti let <.>
<br> Nemá vlastnické nebo spoluvlastnické a jemu obdobné právo k bytovému,rodinnému domu,k bytu nebo nemovitosti vhodné k bydlení,ani je neužívá právem odpovídajícím věcnému břemeni (toto se týká i společně posuzovaných osob) <.>
<br> Nebyl příslušným útvarem Městského úřadu Jeseník pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku proti občanskému soužití <.>
<br> Nebyl exekučně vystěhován z městského bytu v posledních 2 letech <.>
<br> Nebylo mu v posledních 2 letech,předcházejících dni podání žádosti o byt městem Jeseník odmítnuto prodloužení smlou...
export2udfile0-15677642290phpae1f8r.pdf
I.<.> /v —-"',—.<.> „MB „_.ba :;
<br> stínů-
<br> ?i:
<br> L.?lč
<br> 'o $.! $“ !HVČ 5
<br> mm.<.> WW“
<br> 14-
<br> „(IP
<br> iííli'
<br> ŠÉF-q,A'El!.f:č3.„1\aF--\7PA - __ wa '.-„_ “L“-"V '? " "x.-\__ _.__ „"-'-
<br> Zilů
<br> i 04)
<br> ADIN'PLH
<br>.<.>
<br> 1531105 * geot f
<br> „l;-$ "'" “DB ; |,il EÚ :) ; LFL CÚ
<br> :Hó
<br> & „9 '.5 »."'*-— j “\“-\ |.er |; „\ 8:3 | r.i ' A Sw; 15 ",Cf L HŠ
<br>.mu
<br> *,mem
<br> EthÍŠóMZÚi » V „'" ' ' * f;
<br> Í“ » a'“
<br> za: m05£
<br> „5039
<br> ZJÚIL'._ V "1'
<br> DS
<br> "rl DP
<br> Mith— <.>
<br> _ „ x_n-- 33
<br> 'a
<br> ž
<br> l'JH
<br> L'JDÍJÚ
<br> ' ;gfrkut
<br> s.<.> —wu?
<br> '.CUS
<br>.“„i 501
<br>,95 th <.>
<br> !Jř'zr
<br> ÚEM EU;
<br> 5 fm 907;
<br> mmm
<br> „NHL
<br> I (
<br> 3 !
<br> |“ ' <.>
<br> | fill“ :

Načteno

edesky.cz/d/3240399

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz