« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci ul. U Kostelíčka v Kolíně

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

87826 (447,7 kB)
BFK,a.s.Provoz jeřábu Mnichovícká Uzavírka IVIK v Kolíně
<br> s 13 MIMO.VOZIDEL STAV av www '
<br> „av.- <.>
<br> Dopravni.* znacen | K -H - Zpracovat: Br; XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX
OOP PDZ §19a 87826 (48,1 kB)
<.> /2
<br> Městský úřad Kolín
Odbor dopravy
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 140,e-mail: odbor.dopravy@mukolin.cz
sídlo odboru: Na Valech 72,Kolín II
<br>
BFK service a.s <.>
Komenského náměstí 54
281 44 ZÁSMUKY
<br> IČ: 271 55 153
<br> Vaše čj.(zn.):
Naše čj.:
Naše zn.:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OD 87826/19-car
OD carvv1 18547/2019
<br> XXXXXX XXXXX
XXX XXX XXX
vaclav.carva@mukolin.cz
<br>
V ZASTOUPENÍ
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ K.H.S.R.O <.>
POTOČNÍ 259
284 01 KUTNÁ HORA
<br> IČ: 038 93 278
<br> Počet listů:
Příloh/listů:
<br> 2
1/1
<br>
Datum: 05.09.2019
<br>
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Kolín,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle ustanovení podle § 40
odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“)
na základě návrhu žadatele společnosti BFK service a.s <.>,Komenského náměstí 54,281 44 Zásmuky
v zastoupení Dopravní značení K.H.s.r.o <.>,Potoční 259 284 01 Kutná Hora a po písemném vyjádření
Policie ČR KŘ Policie Středočeského kraje,Územní odbor Kolín - Dopravní inspektorát
<br> I.podle § 19a odst.1 zákona o pozemních komunikacích
<br> d o č a s n ě z a k a z u j e z a s t a v e n í na místní komunikaci,U Kostelíčka v Kolíně
v termínu od 18.09.2019 do 17.09.2020,(viz.situační schéma s DIO)
<br>
II.podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v í přechodnou úpravu provozu na místní komunikaci ul.U Kostelíčka v Kolíně
v shora uvedeném termínu (viz.situační schéma s DIO)
<br> z důvodu stavebních úprav ZŠ Mnichovická 62,Kolín V,(dále jen akce) <.>
<br>
Při akci na shora uvedených místních komunikacích v Kolíně bude v obvodu působnosti zdejšího
orgánu státní správy osazeno přechodné d...

Načteno

edesky.cz/d/3239665

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz