« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: U Továren před č.p. 770 Dokument ke stažení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: U Továren před č.p. 770 Dokument ke stažení
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI VE STEJNÉ LHÚTĚ
<br> Boloňská 478/1,109 00 Praha 10 WVĚŠENO | ELEKTRONíCKY Odbor dopravy www.prahaíE.cz VÁŠ DOPIS ZN.:,<,>,<.>,___.<.>._ _ seisovÁ ZNAČKA: sz ÚMČ P15 405870019 Í— UHAD MESTSKE ČÁSTI PRAHA 15 Fl ČJ.: 40815/2019/0D/Fri <.>,<.> „ „ Vyvěšeno ona.Sejmuto dne.VYRIZUJE: Fričová
<br> TEL.: 281 003 609 í.?ú/ý „f/ýá/ý
<br> FAX: 281 003 611 E-MAIL: frícovaeťívpraha 15.cz
<br> DS: nkybva Pořadové číše: É/ Početllstu: 5 DATUM: 04.09.2019 |_ _J
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Opatření obecné povahy
<br> Úřad městské části Praha 15,odbor dopravy příslušný podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o siíničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,a obecně závazné vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m.Prahy,ve znění pozdějších předpisů,v souladu 3 Š 171 a 5 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na návrh ze dne 02.09.2019,po písenmém vyjádření zástupce Policie České republiky,Krajského ředitelství policie hl.m.Prahy,Odboru služby dopravní policie čj.KRPA—31034l-l/ČJ—2018—0000DŽ ze dne 02.09.2019 vydává
<br> podle š 77 odst.1 písm.c),5 77 odst.5 a © 78 zák.č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích aozměnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,ve správním obvodu Prahy 15,Praha 10 — Hostivař
<br> opatření obecné povahy —- stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v umístění dopravního značení dle situací dopravního značení,které jsou nedílnou součástí
<br> tohoto opatření
<br> dopravní značení: dle situace dopravního značení
<br> komunikace: U Továren před č.p.770,Praha 10 — Hostivař
<br> 400 m2 z důvodu: sportovní akce — konání kongresu (vyparkování aut) Termín: 19.09.2019
<br> Podmínky pro realizaci:
<b...

Načteno

edesky.cz/d/3237941

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz