« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Milánská Dokument ke stažení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Milánská Dokument ke stažení
na,-,;: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 _ ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI vr saně „„-„É ' *- Boloňská 478/1,109 00 Praha 10 VWĚŠENO | ELEKTRONICKY
<br> Odbor dOPfaVY www.praha15.cz
<br> VÁŠ DOPIS ZN.: úáae blĚřšTÉxÉ ČÁŠTI PHAHA15_ SPISOVA ZNACKA: sz uMc 915 2427312013 [— WVĚŠM dm Sejmuto dne,<,> CJ.: UMC P 1 5 40983/2019/OD/MKE: VYŘIZUJE: Bc.XXXXXXXXX XXXXXXXXX Ketnerová ;; i; /
<br> - nať? TEL.: 281003 602 (? “!?/ý "'“ / 7“ ? FAX: 281 003 611 _.<.> ; Počet listů“ E-MAIL: mi1oslava.rabiskovaketnerova©praha15.cz Poř-dové C'SŠM' “ '.; DS: nkybvp5
<br> DATUM: 03.09.2019 L _1
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Opatření obecné povahy
<br> Úřad městské části Praha 15,odbor dopravy příslušný podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,a obecně závazné vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m.Prahy,ve znění pozdějších předpisů,v souladu s €; 171 a 5 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na návrh podaný dne 02.09.2019 a po písemném vyjádření Policie České republiky,Krajského ředitelství policie hl.m.Prahy,Odboru služby dopravní policie čj.KRPA—5366-1/ČJ-2019-0000DŽ ze dne 03.01.2019
<br> vydává podle 5 77 odst.1 písm.c),odst.5 á š 78 zák.č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,a vyhlášky
<br> č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozděj ších předpisů,ve správním obvodu Prahy 15,MC Praha 15,k.ú.Horní Měcholupy
<br> opatření obecné povahy — stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> spočívající v umístění dopravního značení dle situací dopravního značení,která je nedílnou součástí tohoto opatření
<br> dopravní značení: IP 12 + symbol zařízení nebo prostoru pro osoby na vozíku + 7AS 2250,V lOf,kolmé stání (š = 2,50 m,(1 = 4,50 m)
<br> komunikace: Milánská
<br> ú...

Načteno

edesky.cz/d/3237940

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz