« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Výpis usnesení z 16. schůze Rady města Litovel, konané dne 29. srpna 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výpis usnesení RM
Stránka 1 z 5
<br> M ě s t o L i t o v e l
<br>
<br> Výpis usnesení
<br>
<br> z 16.schůze Rady města Litovel,konané dne 29.srpna 2019
<br>
<br> Číslo: RM/641/16/2019
<br> Rada města Litovel schvaluje pronájem nebytových prostor bufetu na městském koupališti pro letní sezónu 2020
<br> - 2022 paní G.P.z Litovle za podmínek dle zveřejněného záměru <.>
<br>
<br> Číslo: RM/642/16/2019
<br> Rada města Litovel souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí služeb (1.část) na majetkoprávní zajištění
<br> pozemků pro akci „Protipovodňová opatření města Litovle“.Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel
<br> a společností EXACT ING,s.r.o.Brno,v předloženém znění <.>
<br>
<br> Číslo: RM/643/16/2019
<br> Rada města Litovel
<br> a) zrušuje usnesení č.613/15 přijaté na 15.schůzi RM,konané dne 8.8.2019 <.>
<br> b) schvaluje upravený záměr města včetně podmínek,v souladu s ust.§ 39,odst.1 <.>,zák.č.128/2000 Sb <.>,v platném
<br> znění - pacht pozemků ve vlastnictví města Litovel dle přílohy č.1,vedené na 5 listech <.>
<br>
<br> Číslo: RM/644/16/2019
<br> Rada města Litovel souhlasí se záměrem zveřejnit odprodej části pozemků parc.č.1577/2,zahrada a parc.č <.>
<br> 1582/9,ostatní plocha,v k.ú.Litovel,dle návrhu cca 35 m2.Současně Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu
<br> města Litovel schválit odprodej částí pozemků <.>
<br>
<br> Číslo: RM/645/16/2019
<br> Rada města Litovel
<br> a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 1.500 Kč na zakoupení drobných předmětů pro děti v rámci pořádání
<br> lampionového průvodu,který se bude konat dne 27.9.2019 <.>
<br> b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a SDH Chořelice v předloženém znění
<br> a rozpočtovou změnu týkající se této akce <.>
<br>
<br> Číslo: RM/646/16/2019
<br> Rada města Litovel
<br> a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 4.000 Kč na činnost družstva malé kopané v roce 2019 <.>
<br> b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a J.C.v předloženém znění a rozpočtovou
<br> změn...

Načteno

edesky.cz/d/3237503

Meta

Zveřejnění záměru   Pronájem   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz