« Najít podobné dokumenty

Obec Oplocany - Pozvánka na Valnou hromadu DSO Povaloví (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oplocany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Povánka na 44.Valnou hromadu DSO Povaloví_12.9.2019.pdf [0,46 MB]
Dobrovolny svazek obci Povalovi
lobodlce 39
75101 Tovacov
ICO: 725 49 921
<br> Pozvanka na Valnou hromadu
Dobrovolneho svazku obci povalovi
<br> Na zaklade zmocnenl stanovami Dobrovolneho svazku obci
Povalovi svolavam 44.fadnou Valnou hromadu Dobrovolneho
svazku obci Povalovi na ctvrtek 12.zafi 2019 na 18:00 XXX do
salonku restaurace Hanacky dvur v Polkovicich <.>
<br> Program:
1.Zahajeni,urceni zapisovatele <.>
2.Schvaleni programu <.>
3.Volba ovefovatelu zapisu <.>
4.Volba navrhovatele usneseni <.>
5.Zprava pfedsedy p fed stave nstva DSO Povalovi <.>
6.Rozpoctova opatfeni - pravomoc pfedsedy
7.Zmena projektu - technicke feseni pfedchazeni
<br> vzniku zapachu <.>
8.Vyuctovani a vratka financnich prostfedku obci
<br> Uhficice <.>
9.Kompenzace skod tfetim osobam <.>
10.Pojisteni kanalizace v Uhficicich <.>
11.Odmena ucetni svazku <.>
12.Mzda ucetni svazku <.>
<br> Be.Petr HIavinka
pfedseda pfedstavenstva
Dobrovolneho svazku obci Povalovi
<br> Vyveseno: 4.9.2019
Sejmuto:
<br> DOBROVOLNY SVAZEK
OBCl POVALOVI
tobodice 39,751 01 <.>
<br> Olomoucky kraj
IC: 725 49 921
<br> 1

Načteno

edesky.cz/d/3236076


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oplocany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz