« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Úřad městské části Praha - Dolní Chabry vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkčního místa referent/ka sekretariátu starostky Dokument ke stažení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Úřad městské části Praha - Dolní Chabry vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkčního místa referent/ka sekretariátu starostky Dokument ke stažení
Fožadované vzdělání: obor,zaměření Střední vzdělání S maturitní zkouškou administrativa zkouška odborné způsobilosti podle zákona č.312/2002 Sb.- 'hodou Další dovednosti,schopností znalost práce na PC (Word,Excel,Powerpoint),internet práce se spisovou službou e-spis komunikační schopnosti,pečlivost,přesnost,psychická odolnost zákon č.500/2004 Sb <.>,správní řád - výhodou ochota stále se vzdělávat dobrý zdravotní stav :"ì Ř? :ı.:'.a.1;nh.<.> -.<.> ıh-ànvn-flnnnøınan-ınnhnwuı-ıvııflflıinnı.".".nı=z„=ı~;nnnı=~fl.›.-ž.č.1.ı.fl~::r„:=ˇ4.=ø==== &ą_;iăÍT'*ìì*glřlj'zi‹z**i.-: fi* šıžłá*;"ı I?*Fìái*šHż*3\ 15 L.'III' gn hTı~8JNÉ LHUTĚ WVÉSENO I ELEKTROMGKY www.praha'15.02 - Vyv‹Šılšano dııe: Sejmuto dna ážnzflø ł ı I í /0,zčfl/9" ıınł pnćflzt ıiflżí-z---ˇ Füıľadovćı Jísl ý) ı ı fl fl ı ı ı ı ú w MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-DOLNÍ CI-IABRY Úřad městské části Praha _ Dolní Chabry Hrušovanské nám.253/5,184 00 Praha 8 - Dolní Chabry IČ:Ó023I274 te1./fax:283851272,283851277 Oznámení O vyhlášení výběrového řízení i E Taj mník Úřadu městské části Praha-Dolní Chabry vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkčního místa referent/ka sekretariátu starostky V platové třídě 8 ì I š S Í I Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č.312/2002 Sb <.>,0 úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů : - fyzická osoba,která dosáhla věku 18 let - občan ČR (nebo cizí státní občan S trvalým pobytem V České republice,který ovládá český jazyk) š ! h ł š I způsobilost k právním úkonům bezúlıonnost,spolehlivost š 1 ! š 5 Další požadavky: š I I ! š ıı Ě Náležitosti přihlášky podle § 7 odst.4.zák.č.312/2002 Sb <.>,O úřednících územních samosprávných celků a O změně některých zákonů V platném znění jsou: jméno,příjmení,titul datum a místo narození místo trvalého pobytu číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu,jde-li O cizího státního občana) telefonní In;ontal

Načteno

edesky.cz/d/3231226

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz