« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Úřad městské části Praha - Dolní Chabry vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkčního místa referent/ka výstavby, dopravy a životního prostředí Dokument ke stažení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Úřad městské části Praha - Dolní Chabry vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkčního místa referent/ka výstavby, dopravy a životního prostředí Dokument ke stažení
_VE STEJNÉ LHUTĚ VYVEŠENO ! ELEKTRONICKY www.prahatacz
<br> ÚŘatt nastat/ca ČÁFSTI naar—aa 15
<br> Wvěšnno at:-.a: Sejmuto dna:
<br> Jara/ý kif/QM?
<br> Pořadoyáfílngťřoý Počet listů: „&
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA—DOLNÍ CHABRY
<br> Úřad městské části Praha — Dolní Chabry Hrušovanskě nám.253/5,184 00 Praha 8 — Dolní Chabry
<br> IČ:00231274
<br> tel./fax: 283851272,283851277
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
<br> Tajemník Úřadu městské části Praha—Dolní Chabry vyhlašuje výběrové řízení na obsazení ůmkčního místa
<br> referent/ka výstavby,dopravy a životního prostředí
<br> v platové třídě 10
<br> Požadavky na uchazeče podle & 4 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:
<br> - fyzická osoba,která dosáhla věku 18 let
<br> - občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice,který
<br> ovládá český jazyk)
<br> - způsobilost k právním úkonům
<br> —4 bezúhonnost,spolehlivost
<br> Další požadavky:
<br> Požadované vzdělání: obor,zaměření
<br> VŠ nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou stavební,dopravní,životní prostředí
<br> zkouška odborné způsobilosti podle zákona
<br> č.312/2002 Sb.- výhodou
<br> Další dovednosti,schopnosti
<br> znalost práce na PC (Word,Excel,Powerpoint),internet
<br> práce se spisovou službou e-spis komunikační schopnosti,pečlivost,přesnost,spolehlivost,psychická odolnost
<br> znalost zákona č.183/2006 Sb <.>,Stavební zákon,zákona 13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,znalost v oblasti životního prostředí,znalost zákonů v oblasti ochrany přírody a krajiny,atd <.>
<br> zákon č.500/2004 Sb <.>,správní řád — výhodou ochota stále se vzdělávat
<br> dobrý zdravotní stav
<br> Náležitosti přihlášky podle 5 7 odst.4.zák.č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů v platném znění jsou:
<br> - jméno,příjmení,titul
<br> — datum a místo narození
<br> - místo trvalého pobytu
<br> - číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu,...

Načteno

edesky.cz/d/3231225


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz