« Najít podobné dokumenty

Obec Vinařice (Mladá Boleslav) - Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 27.5.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vinařice (Mladá Boleslav).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zastupitelstva obce dne 27.5.2019.pdf (1.02 MB)
Zápis obce Vinařice ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 27.5.2019 V 17:30 hodin
<br> Přítomni : XXXX XXXXXX starosta obce Vladimíra Bečvářová Ing.XXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX
<br> Zapisovatel: XXXXX XXXXXXXXX Omluveni: X Neomluveni: O
<br> Ověřovatelé zápisu: XXXX XXXXXXX Ing.XXXXX XXXXXX
<br> Program jednání: X.Zahájení
<br> X.Schválení účetní závěrky za rok 2018 3.Schválení hospodářského výsledku obce Vinařice za rok 2018 4.Starostovi pravomoci 5.Seznámení s auditem 6.Různé 7.Závěr K bodu 1:
<br> Starosta obce zahájil zasedání a seznámil přítomné s programem zasedání.Starosta obce prohlásil,že zasedání obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno.Konstatoval přítomnost 6—ti členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášeníschopné <.>
<br> Starosta obce předložil program zasedání obce — nebyl podán návrh na změnu programu <.>
<br> Hlasování: pro návrh 6 členů zdrželo se 0 členů proti návrhu 0 členů
<br> Program byl schválen jednohlasně <.>
<br> K bodu 2: Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku obce Vinařice za rok 2018 <.>
<br> Hlasování: pro návrh 6 členů zdrželo se 0 členů proti návrhu 0 členů
<br> Usnesení č.1/05 2019: Zastupitelstvo schválilo účetní závěrku obce Vinařice na rok 2018 <.>
<br> K bodu 3: Zastupitelstvo obce bylo seznámeno a následně schválilo převod hospodářského výsledku obce za rok 2018 z účtu 431 na účet 432 ve výši 712 671,19 Kč <.>
<br> Hlasování: pro návrh 6 členů zdrželo se 0 členů proti návrhu 0 členů
<br> Usnesení č.2/05 2019: Zastupitelstvo schválilo převod hospodářského výsledku roku 2018 z účtu 431 na účet 432 ve výši 712 671,19 Kč <.>
<br> K bodu 4:
<br> Zastupitelstvo obce uděluje pravomoc starostovi ke schválení posledního RO v daném roce v neomezeném rozsahu příjmů a výdajů <.>
<br> U ostatních RO uděluje zastupitelstvo pravomoc starostovi pro příjmy v plném rozsahu a u výdajů do výše 150 000Kč na závazný ukazatel rozpočtu <.>
<br> Hlasování: pro návrh 6 členů zdrželo se 0 členů proti návrhu 0 ...

Načteno

edesky.cz/d/3229463

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vinařice (Mladá Boleslav)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz