« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 2843/00-Z 2974/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy Dokument ke stažení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 2843/00-Z 2974/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy Dokument ke stažení
_vE STEJNÉ LHÚTĚ osm Městská onen PRAHA 15 MESEND ' ELEKTRONICKY Vyvěšeno dne; sejmuto dne:
<br>,„ WWW.Bl'Hhř115—CZ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.* HLAVNI MESTO PRAHA,; MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2.53.4072.ÍÚ-Zfěl-ač'řý/q Odbor územního rozvoje Pořadové činný-Fé,Pačetliatůzj
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn Z 2843/00,Z 2854/00,Z 2856/00,Z 2857/00,Z 2858/00,Z 2860/00,Z 2861/00,Z 2863/00,Z 2865/00,Z 2868/00,Z 2874/00,Z 2876/00,Z 2886/00,Z 2893/00,Z 2894/00,Z 2895/00,Z 2904/00,Z 2905/00,Z 2906/00,Z 2907/00,Z 2921/00,Z 2926/00,Z 2930/00,Z 2933/00,Z 2944/00,Z 2946/00,Z 2954/00,Z 2955/00,Z 2959/00,Z 2968/00,Z 2973/00,Z 2974/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
<br> V souladu s š 52 odst.1 ve spojení s š 55 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,Magistrát hlavního města Prahy - Odbor územního rozvoje,jako příslušný orgán územního plánování,informuje o zahájení řízení o vydání změn Z2843/00,Z 2854/00,Z 2856/00,Z 2857/00,Z 2858/00,Z 2860/00,Z 2861/00,Z 2863/00,Z 2865/00,Z 2868/00,Z 2874/00,Z 2876/00,Z 2886/00,Z 2893/00,Z 2894/00,Z 2895/00,Z 2904/00,Z 2905/00,Z 2906/00,Z 2907/00,“Z 2921/00,Z 2926/00,Z 2930/00,Z 2933/00,Z 2944/00,Z 2946/00,Z 2954/00,Z 2955/00,Z 2959/00,Z 2968/00,Z 2973/00,Z 2974/00 Uzemního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změny UP“) oznámením o konání veřejného projednání návrhů uvedených změn <.>
<br> Návrhy Změn ÚP byly zpracovány na základě “usnesení Zastupitelstva hl.m.Prahy č.24/15,24/18,24/19,24/22 ze dne 23.2.2017 a č.25/24,25/25,25/26,25/27,25/28,25/30,25/35 ze dne 30.3.2017 a č.26/18 ze dne 27.4.2017 a č.27/17 ze dne 25.5.2017,kterými byla schválena zadání Změn ÚP
<br> Zpracované návrhy Změn ÚP byly v souladu s 5 50 stavebního zákona projednány V rámci společného jednání o návrzích Změn UP dne 21.3.2018 <.>
<br> Magistrát hlavního města Prahy,jako věcně příslušný správní orgán,připravil ve smyslu 33 43 ...

Načteno

edesky.cz/d/3226687

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz