« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Usnesení o nařízení dražby č.j. 27 D 527/2014-222 Dokument ke stažení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení o nařízení dražby č.j. 27 D 527/2014-222 Dokument ke stažení
Vyvěšeno dra:
<br> /.97.„áø/7
Sejmuto dne:
<br> č /0-Ĺfi/
Pořadové lal PQČe±li6[ů;Ĺ
<br> S"fl=JNÉ LHÚTĚ
WVĚŠENO I
<br> www.praha15.cz
<br> VE
<br> v <.>
<br> III <.>
IV <.>
<br> 4 <.>
<br> 2 <.>
<br> 3 <.>
<br> p.č <.>
1 <.>
<br> Jaroslavu Polankovi <,>
<br> n a.6.5.1969,posledně bytem Praha 10,Horní Měcholupy,Milánská
413,zeınř.19.3.2014
<br> na základě usnesení O nařízení likvidace dědictví JUDI".Jaroslavou Voclovou,notářkou se
sídlem V Praze,S notářskou kanceláří V Praze 1,Senovážné nám.23,ze dne 26.října 2016 <,>
či,27 D 527/2014 ıııııı 156
<br> zas tavitelez
<br> Obvodní soud pro Prahu 10 rozhodl samosoudcem JUDI.Barborou Nezkusilovou ve věci
pozůstalosti
<br> ELEKTRONICKY
<br> II <.>
<br> I <.>
<br> Věci určené k dražbě je možno prohlédnout 10 minut před dražbou <.>
Podání se budou zvyšovat O 10 Kč <.>
Při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný,ti,kdo do řízení přistoupili jako další
oprávnění,a další věřitelé domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek
nebo pohledávek zajištěných zadržovacím nebo zástavním právem nebo
zajišťovacím převodem práva,než pro které byl nařízen výkon rozhodnutí,jestliže je
přihlásí nejpozději do zahájení dražby,jestliže V přihlášce uvedou výši pohledávky
a jejího příslušenství a prokáží-Ii je příslušnými listinami,a poučení,že k přihláškám <,>
v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena,se nepřihlíží <.>
Soud udělí příklep dražiteli,který učiní nejvyšší podání.Vydražitel musí nejvyšší
podání ihned zaplatit a věc převzít <.>
<br> Prsten - žlutý kov S plochým černým kamenem 600 Kč
<br> a to samostatně <.>
<br> Řetízek Z bílého kovu
<br> Masivní řetízek Z bílého kovu
<br> Věc Odhadní cena Nejnižší podáN
Mobilní telefon.zn.SAMSUNG $5230,IMEI 356948045936531 SIM kčlltčl.T-
Mobile č.8942001220228999007 200 Kč 70 Kč
<br> Soud V souladus § 328b odst.3 nařizuje dražební rok,a to na den 23.10.2019
V 12,30 hodin V budově OS Praha 10,28.p1u.ku 1533/29b,jednací síň číslo 2.302
Dražit se budou tyto věci:
<br> USNESENÍ
...

Načteno

edesky.cz/d/3226685

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz