« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Usnesení - Insolvenční návrh č.j. MSPH 94 INS 6616/2019 - A - 15 Dokument ke stažení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení - Insolvenční návrh č.j. MSPH 94 INS 6616/2019 - A - 15 Dokument ke stažení
'bøčflı listů: J"
<br> ČÁSTI PRAHA 15
"-"""""m«finmr:mu^:=r::"ufi:mnflèú:m"" "*=~:
<br> I v V I
r
<br> EJHAŮ :=z1!~8s€.ılsšh:š
<br> Vyvèšano dna: Sejmuto dne:
ı\ııIIII'I.'Í*
<br> ve== STEJNÉ LHUTÉ
WVESENO 1 ELEKTRONICKY
<br> W'4ı*iiW.!Jfł1ĚìE]15.02
<br> Ä,Q,ćøø M Qøá0/9
$àššč{il0
<br> 7 /
<br> Č.j.: MSPH 94 INS 6616/2019 n A ııı-- 15
<br>.nnnø-‹~ı--w"
<br> U S N E S E N Í
ı
<br> Městský soud V Praze rozhodl samosoudcem JUDL Pavlem Janoutem V insolventní věci
<br> dlužníka Magenta sort s.r.o <.>,IČO: 02497328
se sídlem náměstí Přátelství 1518/4,102 00 Praha 10,Hostivař <,>
<br> E
<br> O insolventním návrhu
<br> insolventních navrhovatelů a/ XXXXX XXXXX,narozený dne XX.XX.XXXX <,>
bytem Přívozııí 1600/2b,170 00 Praha 7 <,>
<br> b/ XXXXX XXXXXXXX,narozená dne XX.X.XXXX <,>
bytem Pod Sady 742/14,143 00 Praha 4,Modřany
<br> E
š
1
1
<br> š
O íns olveııčnírn návrhu insolventních navrhovatelů :š Iž
<br> I <.>
<br> [
<br> š
<br> t a k t o :
!
<br> 1
J
š il
1
<br> 'J r
I=
<br> Ě
<br> I.Zjišťuje se úpadek dlužníka - Magenta sort
Přátelství 1518/4,102 00 Praha 10,Hostivař <.>
<br> s.1.o <.>,IČO: 02497328,sídlem náměstí se í
1
1%
J
I; II.Na majetek dlužníka -- Magenta sort s.ı:.0 <.>,IČO: 02497328,se sídlem náměstí
<br> Přátelství 1518/4,102 00 Praha 10,Hostivař se prohlašuje konkurs.š E Iz
<br> III.Je dána mezinárodní příslušnost soudů České republiky k zahájení tohoto hlavního
insolventního řízení dle st.čl.3 odst.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č.2015/848,O insolventním řízení,neboť hlavni zájmy dlužníka jsou soustředěny na území
České republiky,když dlužník zde má své sídlo <.>
<br> Í-
<br> IV.Insolventním správcem se ustanovuje společnost Insolventní a správcovská v.o.s.<,>
ICO: 29314909,se sídlem Šumavská 524/31,602 00 Brno,provozovna Petržílkova
2707/38,158 00 Praha 5 <.>
<br> 1
I V.Účinky rozhodnutí 0 úpadku nastávají dnem,hodinou a minutou zveřejnění tohoto
<br> usnes ní V insolvenčnim rejstříku <.>
<br> VI.Soud vyzývá věřitele dlužníka,kteří dosud nepři...

Načteno

edesky.cz/d/3226682


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz