« Najít podobné dokumenty

Město Třebenice - Sběr drobných nebezpečných odpadů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třebenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Sběr drobných nebezpečných odpadů
SonuZrNi oeci pRo NAKl.AoAr,ri s oDpADy SONO pno oedANy
ilerusrcfcH oecf opEr pF.rpnnvrlo A rrrunrudn E znerzpedrlo
<br> HARMONOGRAM PRISTAVENI MOBILNI SBERNY:
<br> srnruovrSrE
<br> SBEn DROBNVCH NEBEzPEdNf ]H ODPADO
<br> 10:00 10:15 Lhota ndves u kaplidky
10:20 10:35 Mrsklesy u hostince v zatddce
10:40 10:55 Lipii u kiiZku
11:00 11:15 MedvEdice ndves u rybnidku
11:20 11:35 Kocourov u poStovni schr6nky
11:45 12:00 Sutom n6ves u kFiZku
12:05 L2z2O Tepl5 u autobusov6 zastdvkv
L2t25 L2=4O Kololei ndves u kaplidky
L2t45 13:00
<br> TREBENICE
<br> Havlidkovo ndm6st[
<br> 13:05 13:20 u tenisor,nich kurt0
L3=25 13:40 parkoviSt6 u star6ho hibitova
<br> pir:iuinry BUDoU wAsleou:ici onunv ooplo0:
<br> motorov6 oleje
olejov6 filtry
zbytky barev' obaly od barev
<br> zbytky dom6ci chemie
obaly od domdci chemie
rozpouStEdla a iedidla
<br> pesticidy a hnojiva
fritovaci oleje
<br> rtut'ov6 teplom6ry
star6 l6ky
<br> fotochemikSlie
aku mul6tory,monoEl6 nky
<br> zillivky,Wbojky
<br> SLuZen JE PRo oBiANY BEZPLATNA <.>
PoonoeNEJSi rnronuncE posKyrNe VA5 MEsrsrcf 0iro Nreo pnncovricr
<br> spolrdnosrr FCC BEC,s.R.'o.NA TELEFoNr,rilvr iislr
t <,>

Načteno

edesky.cz/d/3226107

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třebenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz