« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Přehled usnesení 20. RMČ ze dne 28.8.2019 Dokument ke stažení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Přehled usnesení 20. RMČ ze dne 28.8.2019 Dokument ke stažení
ÚŘAD 8\šÉ:S"ı"SKÉ ČÁSTI PRAHA 15
Vyvěšeno dne: Sejmuto dne
<br> vč STEJNÉ LH[nlť=
VWÉŠENO ı ELEKTRONICKY
<br> www.praha15.cz
<br> Přehled usnesení
20.RMČ ze dne 28.8.2019
<br> 4/Ývë Jo/9443 9?ø/off'
Pua ov Ě6o:--." ř d é [
<br> 4*
Počet listů
<br> R-338 Zrušení usnesení Rady MC Praha 15 č.R - 2238 ze dne 29.8.2018 „Smlouva
k zajištění odběru elektrické energie pro zařízení veřejného osvětlení" a
uzavření Smlouvy k zajištění odběru elektrické energie a přeúčtování nákladů na
její spotřebu
<br> R-339 Návrh programu jednání 6.zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 dne
18.9.2019
<br> R-340
<br> R-341
<br> R-342
<br> Doručování písemné pozvánky na zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15
<br> Oprava hydroizolačních spár severní stěny budovy radnice MČ Praha 15
<br> Dodatek Č.1 k Smlouvě o servisní činnosti VZT v budově ÚMČ Praha 15 Č <.>
1265/07
<br> E
E
<br> R-343
<br> R-344 5
1
<br> R-345
<br> Spolupráce S Vysokou školou kreativní komunikace
<br> K návrhu na úpravu sklepních kójí V bytovém komplexu na Veronskěın náměstí
č.p.596,Z důvodu odstranění závod po havárii vody
<br> Zvýšení příspěvku na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevně ku členů
ZMC Praha 15 pověřených k přejímání pro evı.ı vůle snoubenců,že spolu
<br> l
V
<br> (LI v na
úpravu zevnějšku členů ZMC Praha V souvislosti se zastupováním MC Praha
15 na veřejných občanských obřadech
<br> vstupují do manželství a stanovení příspěvku na úhradu zvýšených nákladu
15
<br> š
<br> É
1
1
I'
<br> É
E
<br> š
ž
<br> 1
1 1 u
š
<br> Ě
1
1
J
-I
<br> Í
E
<br> R-346
<br> R-347
<br> R-348 *** $ $ * * * $ $ *
<br> Rozpočtová opatření
<br> Rozbor hospodaření MČ Praha 15 k 30.6.2019
<br> P dl V r ; ı r 1 '.b ˇ.dr
* *fa čo ;©zzł‰,"sšà:ı"ìøsm ouvy na pronajem yd c na a ese
Žádost O uzavření splátkové dohody
<br> Bytový dům Plískava - Dodatek Č.1
<br> R-349
<br> R-350
<br> R-351
<br> R-352
<br> R-355
<br> Jednorázové finanční dotace - srpen-září 2019
Í
1
Ě
Í
<br> Provedení prověřovacího cvičení výstavby protipovodňových opatření
<br> K ná...

Načteno

edesky.cz/d/3220014

Meta

Pronájem   Rozpočet   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz