« Najít podobné dokumenty

Město Vyškov - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo - referent odboru investičního

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Vyškov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo - referent odboru investičního
O Z N Á M E N Í
<br> Tajemník Městského úřadu Vyškov
vyhlašuje výběrové řízení na místo:
<br>
<br> - referent odboru investičního MěÚ Vyškov (investiční technik)
<br>
<br> Druh práce: referent odboru investičního (investiční technik)
<br> Místo výkonu práce: Městský úřad Vyškov,Masarykovo nám.1,Vyškov
<br> Název územního samosprávného celku: Město Vyškov
<br>
<br> Požadované předpoklady:
<br> - předpoklady podle § 4 zák.č.312/2002 Sb.(občanství ČR /u cizinců pobyt na území ČR/ <,>
dosažení věku 18 let,způsobilost k právním úkonům,ovládání českého nebo slovenského
<br> jazyka)
<br> - minimálně vyšší odborné vzdělání se stavebním zaměřením (výjimečně úplné
středoškolské vzdělání stavebního směru)
<br> - XXX.X let praxe v oboru stavebnictví
- znalost právních předpisů týkajících se měst a obcí,zejm.zákona o obcích
- praxe ve veřejné správě výhodou
- řidičský průkaz sk.B
- ovládání práce na PC
- komunikační a organizační schopnosti
<br>
Uchazeč v přihlášce uvede:
<br> - jméno,příjmení a titul
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
- číslo obč.průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu)
- datum a podpis
<br>
K přihlášce uchazeč připojí tyto doklady:
<br> - strukturovaný životopis s důrazem na dosavadní praxi a odborné znalosti
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců <.>
<br>
Případný nástup: 1.12.2019 (příp.podle dohody)
<br> Platové zařazení: třída 10
<br>
<br> Písemné přihlášky je nutno doručit do 16.9.2019 do 8.00 hodin na podatelnu MěÚ Vyškov
<br> nebo na adresu: Město Vyškov
<br> kancelář starosty a tajemníka
<br> oddělení personální a mzdové
<br> Masarykovo nám.1
<br> 682 01 Vyškov
<br>
<br> Obálka bude označena „výběrové řízení – OI“ <.>
<br> Případné dotazy zodpoví Ing.XXX XXXXXXXX,vedoucí OI MěÚ,tel.č.XXX 301 285 <.>

Načteno

edesky.cz/d/3219702

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Vyškov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz