« Najít podobné dokumenty

Město Třebenice - Usnesení z 14. zasedání Rady města Třebenice ze dne 19.08.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třebenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení z 14. zasedání Rady města Třebenice ze dne 19.08.2019
Město Třebenice,Paříkovo náměstí 1,411 13 Třebenice
<br> IČO: 00264521,DIČ: CZ00264521
<br> Telefon: 416594301,e-mail: podatelna@mesto-trebenice.cz
<br> Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb <.>,o ochraně osobních
údajů,ve znění pozdějších předpisů,je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města
Třebenice s omezeným rozsahem zpřístupněných osobních údajů <.>
<br>
<br> Usnesení rady města z 14.zasedání
<br>
Rady města Třebenice konané dne 19.8.2019 od 15.30 hodin v zasedací místnosti Městského
úřadu Třebenice <.>
<br>
Rada na svém zasedání projednala:
<br>
Usnesení č.14/1/2019
<br>
RM schválila program svého jednání <.>
<br>
Usnesení č.14/2/2019
<br>
RM bere na vědomí stav účtu k 19.8.2019 <.>
<br> Usnesení č.14/3/2019
<br>
RM schválila kontrolu plnění usnesení <.>
<br> Usnesení č.14/4/2019
<br>
RM schválila předložit zastupitelstvu výsledek hospodaření města Třebenice k 30.6.2019 <.>
<br> Usnesení č.14/5/2019
<br>
RM schválila předložit zastupitelstvu návrh na rozpočtové opatření č.2/2019 k rozpočtu města
Třebenice na rok 2019 <.>
<br>
Usnesení č.14/6/2019
<br>
RM schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na pořízení domácí čistírny
odpadních vod ve výši 25 000 Kč mezi městem Třebenice,IČO: 00264521,se sídlem Paříkovo
náměstí 1,411 13 Třebenice (jako poskytovatelem) a,<.>
<br>.<.>,<.> (jako příjemcem) <.>
<br>
Usnesení č.14/7/2019
<br>
RM schválila žádost,<,> o uložení
vodovodního řadu do pozemku města (p.č.383 v k.ú.Kololeč o celkové výměře 18 217 m2 <,>
druh pozemku ostatní plocha,zapsaný na LV1),viz podmínky zápis rady <.>
<br>
<br>
<br> Usnesení č.14/8/2019
<br>
RM schválila dodatek č.4 smlouvy o výpůjčce automatizovaného externího defibrilátoru
Lifepak 1000 s příslušenstvím mezi Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje,p.o <.>
se sídlem Sociální péče 799/7A,400 11 Ústí nad Labem,IČO: 00829013,zastoupenou
ředitelem MUDr.Iljou Deylem (dále jen půjčitel) a městem Třebenice,se sídlem Paříkovo
náměstí 1...

Načteno

edesky.cz/d/3219548

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třebenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz