« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - "Referent odboru životního prostředí (OŽP)" Dokument ke stažení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - "Referent odboru životního prostředí (OŽP)" Dokument ke stažení
Oznámení 0 vyhlášení výběrového řízení
<br> Městská část Praha 15
Uřad MČ Praha 15
<br> Boloňská478/1,109 00 Praha 10
zastoupená taj mníkem úřadu
<br> v y h l a š u j e dne 28.8.2019 výběrové řízení podle zákona čí.312/2002 Sb <.>,O úřednících
územních saınosprávných celků,na obsazení pracovního místa
<br> referent odboru životního prostředí (OŽP)
<br> platové zařazení dle nařízení vlády č.341/2017 Sb <.>,(10.třída)
<br> Sjednaný druh práce:
<br> výkon státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny
evidence a správa ploch veřej na zeleně a ostatní pozemků na území městské části Í
<br> l
li Požadavky na uchazeče
<br> samosprávných celků:
dle § 4 zákona č.312/2002 Sb <.>,O úřednících územních
<br> ì
<br> É
ì fyzická osoba,která dosáhla věku 18 let
<br> občan ČR nebo cizí státní občan S trvalým pobytem v ČR,který ovládá český nebo
slovenský jazyk
bezúhonnost
způsobilost k právním úkonům
<br> r
<br> Další požadavky' 1 J
I
<br> VO/VŠ se zaměřením na ochranu přírody a krajiny
zvláštní odborná způsobilost V oblasti ochrany přírody a kraj iny
praxe V oboru ochrany přírody a kraj iny
flexíbilita,samostatnost,spolehlivost
komunikativní schopnosti V písemném a ústním pro ev
znalost práce na PC /Word,Excel,Misys/
<br> :
5
<br> I
Nabízíme :
<br> ıııı
<br> - stravenky V hodnotě 110 Kč
ıııı 3 dny sick days - možnost pružné pracovní doby
- pří emr pracovní kolektiv - možnost osobního vzdělávání
<br> 4
<br>
<br> Počet ıiflıúz,Ĺ Pořadové číslo: A51
<br> ť
<br> K přihlášce zpracované dle § 7 odst.4 zákona č.312/2002 Sb.se připojí dle § 7 odst.5
zákona č.312/2002 Sb.tyto náležitosti:
<br> - strukturovaný profesní Životopis,ve kterém se uvedou údaje O dosavadních zaměstnáních <,>
odbomých znalostech a dovednostech týkajících se dané pracovní pozice,kontakt (telefon <,>
email)
- výpis Z evidence Rej stříku trestů ne starší 3 měsíců
- ověřená kopie dokladu O nejvyšším dosaženém vzdělání
<br> I
<br> Přihlášku do výběrového řízení S požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do
1...

Načteno

edesky.cz/d/3217660

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz