« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - Výpůjčka nebytových prostor

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile0-15669047340phpstmlka.pdf
MĚ� STO JĚSĚNÍ�KOddě� lění� vnitř�ní� spřá�vy
Č. j.: MJ/44584/2019/OVS/Šp 
V Jeseníku dne 27.8.2019
<br> Zveřejnění záměru města
Vypůjčit nebytový prostor
<br> (kancelář č.568 o výměře 29,24 m2 v nemovitosti č.p.1147/10 na ul.Karla Čapka)
<br>
Město Jeseník,Masarykovo nám.č.167/1,Jeseník,IČO: 00302724,zveřejňuje v souladu se záko-
nem č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění,záměr města vypůjčit níže uvedený nemovitý
majetek ve vlastnictví města.Tento záměr byl schválen Radou města v Jeseníku na jejím 25.zase-
dání dne 26.8.2019,usnesení č.832 :
<br>  N ebytový prostor - kancelář č.568 o výměře 29,24 m 2 v 5.NP.budovy „IPOS“ v Je -
seníku,na ulici XXXXX XXXXX č.XXXX/XX,na dobu neurčitou od X.10.2019 organizaci ZA-
HRADA 2000 z.s <.>,za účelem provozu chráněného pracoviště tréninkových pracovních míst <.>
<br> Bližší informace:
možno získat na Městském úřadě v Jeseníku,na oddělení vnitřní správy,XXXXX XXXXX XXXX/XX,Je-
seník,u ing.Petra Vyhlídala (tel.584498401) <.>
<br> Uzávěrka příjmu žádostí a připomínek občanů,které musí být doručeny na MěÚ Jeseník,Karla
Čapka 1147/10,oddělení vnitřní správy,podatelna č.dveří 190,v termínu do 13.9.2019 do
12:00 hodin <.>
<br> Ing.XXXX XXXXXXXX
vedoucí oddělení vnitřní správy
<br>
Vyvěšeno na úřední desce dne:
Svěšeno z úřední desky dne:
<br>
Vyvěšeno na úřední desce dne:
Svěšeno z úřední desky dne:

Načteno

edesky.cz/d/3214791

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz