« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: K učilišti Dokument ke stažení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: K učilišti Dokument ke stažení
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Boloňská 478/1,109 00 Praha 10
Odbor dopravy
<br> ıłàfln MĚSTSKÉ či"AžˇáTz PRAHA 15
Va*\Ěšàfln*cŠ-Šfì-Š I ů ı I r
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
SPIS OVÄ ZNAČKA;
ČJ.:
VYRIZUIE'
TEL.:
FAX:
E-MAIL:
<br> Sejrıˇıuto dne:
<br> v*ì 05079 7% 9?.zż7/9
üočetiıtù: 6
<br> Puřadowà číslo'
<br> DATUM :
<br> 39248/2019/OD/MBa
39489/2019/0D/MBa
M.Barchánlçová
281 003 608
281 003 611
barchaınkovam@praha
15.02
26.08.2019
<br> VE STEJNÉ LHUTÉ -|
VWÉŠENO l ELEKTR0NıCKY
<br> www.praha15.cz V EŘE J N Á V Y H L Á Š K A
Opatření obecné povahy
<br> 1
š a Úřad městské části Praha 15,odbor dopravy,příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.<,>
<br> O provozu na pozemních komunikacích a O změnách některých zákonů (zákon O silničním provozu) <,>
ve znění pozdějších předpisů,a obecně závazné vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou so
vydává Statut hi.m.Prahy,ve znění pozdějších předpisů,v souladu S § 171 a § 173 zákona č <.>
500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na záldadě návrhu ze dne 21.08.2019,a po
projednání S dotčeným orgánem Policie České republiky,Kraj ského ředitelství policie hl.In.Prahy <,>
Odboru služby dopravní policie pod č.j.KRPA-298025-l/ČJ-2019-0000 DŽ ze dne 21.08.2019
<br> ž
1
l a
<br> v y d á v á Í 1
podle § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zák.č.361/2000 Sb <.>,O provozu na pozemních komunikacích
a O změnách některých zákonů (zákon O silničním provozu),ve znění pozdě Ších předpisů,a vyhlášky
Č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve správním
obvodu Prahy 15,Praha 10 - Štěrboholy
<br> š
i
<br> í
1
<br> !
<br> opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích E
spočívající V umístění dopravního značení dle potvrzená a odsouhlasen situace dopravního značení <,>
která j e nedílnou součástí tohoto opatření
<br>.ı
i
<br> dopravní značení:
komunikace:
účel:
termín:
<br> dle situace
K učilišti
demontáž přípojek vody
04.09.2019 n 08.09.2019
<br> Podmín...

Načteno

edesky.cz/d/3212371

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz