« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - Nástavba a stavební úpravy objektu č.p. 284 - apartmány - včetně odstavných stání, č.p. 284, Lipová -lázně

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile0-15668181370phpqvt5pq.pdf
Městský úřad Jeseník,Masarykovo nám.1/167,790 01 JESENÍK – doručovací adresa
<br> Odbor stavebního úřadu a územního plánování,pracoviště Tovární 4/1287,790 01 JESENÍK
<br>
Tel.: +420 584 498 111 E-mail: zuzana.peckova@mujes.cz
ID datové schránky: vhwbwm9 Internet: www.jesenik.org
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK
<br>
Odbor stavebního úřadu a územního plánování
<br> Č.j.dokumentu: MJ/43937/2019/OSUUP/Pěč Jeseník 23.08.2019
Sp.značka: MJ/33250/2019
(Uvádějte vždy v korespondenci)
<br>
Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a pro podepisování: Ing.Zuzana Pěčková
Telefon: +420 584 498 107/email: zuzana.peckova@mujes.cz
<br>
ABV CENTRUM a.s <.>
Rytířská 4/411
110 00 Praha
<br>
<br>
ROZHODNUTÍ
Změna stavby před jejím dokončením
<br>
Veřejná vyhláška
<br>
<br>
<br> Výroková část:
<br> MěÚ Jeseník,Odbor stavebního úřadu a územního plánování,jako stavební úřad příslušný podle
§ 13 odst.1 písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),posoudil podle § 94o stavebního
zákona žádost o vydání změny územního rozhodnutí a změny stavby před jejím dokončením,o
kterou podle § 118 stavebního zákona,kterou dne 27.6.2019 podal
<br> ABV CENTRUM a.s <.>,IČO 29057566,Rytířská 4/411,110 00 Praha <,>
kterého zastupuje TUMVIA s.r.o <.>,Ing.XXX XXXXXX,IČO XXXXXXXX,Adolfovice XX,XXX XX Bělá
pod Pradědem
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> I.Podle § 118 a § 94p odst.1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o
podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> s c h v a l u j e
<br> změnu územního rozhodnutí a změnu stavby před jejím dokončením pro stavbu:
<br> NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č.p.284 - APARTMÁNY - VČETNĚ
ODSTAVNÝCH STÁNÍ
<br> Lipová-lázně,Horní Lipová č.p.284
<br>
(dále jen "stavba") na pozemku st.p.116/3 (zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.845/41 (ostatní
plocha),parc.č.845/42 (ostatní plocha),parc.č.845/43 (ostatní...

Načteno

edesky.cz/d/3212091

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Veřejná vyhláška   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz