« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Úřad městské části Praha - Dolní Chabry vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkčního místa referent/ka sekretariátu starostky Dokument ke stažení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Úřad městské části Praha - Dolní Chabry vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkčního místa referent/ka sekretariátu starostky Dokument ke stažení
Požadované vzdělání:
obor,zaměření
<br> Střední vzdělání S maturitní zkouškou
administrativa
zkouška odborné způsobilosti podle zákona
Č.312/2002 Sb.- výhodou
<br> Další dovednosti,schopnosti znalost práce na PC (Word,Excel <,>
Powerpoint),internet
práce se spisovou službou e-spis
komunikační schopnosti,pečlivost,přesnost <,>
psychická odolnost
zákon Č.500/2004 Sb <.>,správní řád - výhodou
ochota stále se vzdělávat
dobrý zdravotní stav
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-DOLNÍ CHABRY
Úřad městské části Praha - Dolní Chabry
<br> Hrušovanské nám.253/5,184 00 Praha 8 - Dolní Chabry
Ic-00231274 te1./fax:283851272,283851277
<br> Oznámení O vyhlášení výběrového řízení
<br> Taj mník Úřadu městské části Praha-Dolní Chabry
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkčního místa
<br> referent/ka sekretariátu starostky
V platové třídě 8
<br> Požadavky h b <.>,O úřednících územních
samosprávných celku a O změně některých zákonů : - fyzická osoba,která dosáhla věku 18 let - občan ČR (nebo cizí státní občan S trvalým pobytem V České republice,který
<br> ovládá český jazyk) - způsobilost k právním úkonům
bezúhonnost,spolehlivost
<br> na uc azeče podle § 4 zákona č.312/2002 S
<br> Další požadavky ̌
<br>
<br> Sejmuto dne
<br> az „az,ZM
Pcıťsêıt listů: „Á
<br> Náležitosti přihlášky podle § 7 odst.4.zák.č.312/2002 Sb <.>,O úřednících územních
samosprávných celků a O změně nělcterých zákonů V platném znění jsou :
<br> ur jméno,příjmení,titul
datum a místo narození
místo trvalého pobytu
číslo občanského průkazu (číslo dokladu O povolení k pobytu,jde-li o cizího
státního občana)
telefonní kontakt
datum a podpis
<br> l
<br> K přihlášce je dle výše citovaného zákona nutno připojit:
<br> ııııı
š
<br> ıı
<br> strukturovaný profesní životopis,ve kterém uvedete údaje O dosavadních
zaměstnáních a O odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních
činností <,>
výpis Z evidence Rej stříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál nebo úředně
ověřenou kopii)
osvědčení O absolvovaných kurzech a škole...

Načteno

edesky.cz/d/3209210

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz