« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Úřad městské části Praha - Dolní Chabry vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkčního místa referent/ka výstavby, dopravy a životního prostředí Dokument ke stažení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Úřad městské části Praha - Dolní Chabry vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkčního místa referent/ka výstavby, dopravy a životního prostředí Dokument ke stažení
MĚSTSKÁ ČÁST Pama—DOLNÍ Cramm Úřad městské části Praha - Dolní Chabry Hrušovanská nám,2.535,- 184 00 Praha 8 -— Dolní Chabry IČ:OO231274 tel./fax: 283831272,28385127?
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
<br> Tajemník Úřadu měs: % částl Praha—Dolní Chabry vyhlašuje Výběrové řízení na obsazení ftmkčního místa
<br> referent/ka výstavby,dopravy a životního: prostředí v Maxové třídě 10
<br> rožndavky na oohazeče podle % 4'- zákona č.312/2002 3% <.>,() úřednících úzomnich
<br> samosprávných celků a o změně některých zákonů:
<br> - fyzická osoba,která dosáhta věku 1.8 lot
<br> „ oběma ČR (Zn-obo cizí státní občan & trvalým pobytem V České topuhlíca,který ovládá český jazyk)
<br> “* ÉPÚSQbfiížstst kprávním úkonům
<br> „,bezúhonnost,spolehlivost
<br> Další pánům-Iggy;.Požadované—Wdělání: VŠ nebo střední vzdělání s; maturitní zkouška; Ohm,zaměření stavebni,dopravni,Žívotní prostředí
<br> zkouška.ozibomé způsobilo-stí podle zákona č.312129102 “Sb.- Výhodou.Další dovodnošti,schopnosti znalost práce na PC (Word,Excel,Powerpoint)„ intemot "práce se spisovou službou o-spís komunikační schopnosti,pečlivost,přesnost,spolehlivost,psychická odolnost _ma'lost zákon-a č.183/2006: sh,<.>,Stavební ' náhon,zákona.13/1997 Sbs :) pozemních komtmíkaCíoh,znalost V ohýasti životního prostředí,znalost záhonů V oblasti ochrany přírody a krajiny,atd zákon č.500/2094 Sb <.>,správní.řáů- Výhodou ochota stále: se vzdělávat
<br> dobrý zdravotní stav
<br> Náležitosti přihlášky podle 5 "7“ odst.4.zák.č.312/2002 Sb.& () úřednících územníoll samosprávných iool-ků a o změně některých zákonů v platném znění jsou:
<br> * léno <.>,Příjmení; titul
<br> —- datum.<.> a místo narození
<br> »— misto trvalého poibym
<br> » číslo občanského průkazu (číslo dokladu o "povolení k pobytu„ jdemlí o cizího státního občana)
<br> - telefonní“ kontakt
<br> - datum a podpis
<br> Kpříhlášce je dle výše citovaného zákonanutno připojit-:
<br> _ strukturovaný profesní životopis,ve kterém uvedete údaje o doaavadníeh zam...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz