« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - "Referent odboru stavebního (OST)" Dokument ke stažení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - "Referent odboru stavebního (OST)" Dokument ke stažení
Oznámení 0 vyhlášení výběrového řízení
<br> Městská část Praha 15
Uřad MČ Praha 15
<br> Boloňská478/1,109 00 Praha 10
zastoup ená taj emníkem úřadu
<br> v y h l a s u j e dne 23.8.2019 výběrové řízení podle zákona č.312/2002 Sb <.>,O úřednících
územních samosprávných celků,na obsazení pracovního místa
<br> referent odboru stavebního
(OST)
<br> platové zařazení dle nařízení vlády č.341/2017 Sb <.>,(10.třída)
<br> Sjednaný druh práce:
<br> výkon státní správy na úseku speciálního stavebního úřadu,vydávání
rozhodnutí,stanovisek a dalších opatření podle zákona č.13/1997 Sb <.>,O
pozemních komunikacích,ve znění pozdě Ších předpisů,zákona Č.254/2001
Sb <.>,O vodách,ve znění pozdějších předpisů a zákona č.183/2006 Sb <.>
(stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů <,>
státní dozor a zvláštní pravomoci stavebního úřadu na úseku části IV.SZ hl <.>
II a části v.SZ hl.III
<br> ž
š
ž
Š
<br> Ě
<br> Požadavky na uchazeče
samosprávných celků :
<br> dle 4 zákona č.312/2002 Sb <.>,O úřednících územních §
<br> ł
fyzická osoba,která dosáhla věku 18 let
občan ČR nebo cizí státní občan S trvalým pobytem V ČR,který ovládá český j azyk
bezúhonnost
způsobilost k právním jednáním
<br> Další požadavky:
Í
1 Vyšší odborné vzdělání
<br> VŠ
znalost stavebního zákona a správního řádu
flexibilita,samostatnost,spolehlivost
komuııíkátivní schopnosti V písemném a ústním pıfoj evu
znalost práce na PC /Word,Excel/
schopnost sámostudiá
<br> š š
<br> I
i
<br> Výhoda:
<br> ıııı
<br> - praxe ve stavebnictví nebo pro eklování nebo při výkonu inženýrské
činnosti
<br> - zkouška zvláštní odborné způsobilosti
- znalost pro gramu „Stavební úřad"
<br> ı ı ı
<br> II
<br> ııııı
<br> Í
<br> I
n a
<br>
<br> Nabízíme tyto zaměstnanecké benefity:
<br> - stravenky V hodnotě 110 Kč
- 3 dny sick days
ıı-.pružnou pracovní dobu
- pří emr pracovní kolektiv
- možnost osobního vzdělávání
<br> K přihlášce zpracované dle § 7 odst.4 zá.ko11a č.312/2002 Sb.se připojí
zákona Č.312/2002 Sb.tyto náležitosti:
<br> dle § 7 odst.5
...

Načteno

edesky.cz/d/3209207

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz